Tag Archives: karbon filtre ile su arıtma

Karbon Filtre İle Su Arıtma Sularda istenmeyen görüntülerin, tat bozukluklarının, koku oluşmasının ve klorlu veya klor türevindeki maddelerin absorbe edilmesini sağlamak amacıyla, karbon filtreler kullanılmaktadır. Bu ve bu tür birçok olumsuz durum sularda bulunabilmektedir ve bunların arıtılmasında karbon filtre aktif olarak kullanılmakta ve bu şekilde, kullanılan sudaki olumsuz görüntüler absorbe edilebilmektedir. Aynı zamanda karbon filtre […]