Tag Archives: atıksu maliyetleri

Atıksu Arıtma Tesisi Kurulum Maliyeti İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu içecek şüphesiz ki su olmaktadır ve suyun kullanımı insanlığın var olduğu günden itibaren giderek daha kötü olmaya başlanmıştır. Çünkü birçok çevresel faktör ve fabrikaların atıkları, suların kirlenmesine veya farklı maddeler tarafından saflık derecesinden ayrılmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan atıksular, çevrede aktıkça veya insanlar tarafından […]