Tag Archives: atıksu firması

Atıksu Arıtma Tesisi Kurulum Maliyeti İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu içecek şüphesiz ki su olmaktadır ve suyun kullanımı insanlığın var olduğu günden itibaren giderek daha kötü olmaya başlanmıştır. Çünkü birçok çevresel faktör ve fabrikaların atıkları, suların kirlenmesine veya farklı maddeler tarafından saflık derecesinden ayrılmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan atıksular, çevrede aktıkça veya insanlar tarafından […]

Atık Su Arıtma Tesisi Çalışma Prensibi Atık su arıtma tesisi, insanların evlerde, kurum ve kuruşlarda ve sanayi tesislerinde kullanımı sonucunda kirlenen suyun yeniden kullanılabilmesi için arındırılması veya doğaya salınmadan önce, zararlı maddelerden arındırılması işleminin yapıldığı tesislerdir. Atık su arıtma tesisi çalışma prensibi esas olarak kirli olarak giren suyun çeşitli aşama ve işlemlerden geçirilerek arıtılmasına dayanır. […]