Tag Archives: atıksu arıtma tesisleri

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme Suyun yaşamdaki rolü oldukça büyüktür ve susuz bir yaşam olmayacağı gibi, temiz su olmadan da bir yaşam olmayacaktır. Temiz suyun oluşması aşamasında ise arıtma sistemleri ve tesisleri bulunmaktadır ancak, tesis açısından bakıldığında, atıksuyun miktarının göz önüne alınması gerekecektir. Atıksuların oluşması aşamasından itibaren arıtılma aşamasına gelene kadar birçok olumsuz durum bulunmaktadır ve […]

Atık Su Arıtma Tesisleri Atık su arıtma tesisleri, insanların konutlarda, kurum ve kuruşlarda ve sanayi tesislerinde kullanımı sonucunda kirli hale gelen suyun yeniden kullanılabilmesi için arındırılması veya doğaya salmadan önce, zararlı maddelerden arındırılması işleminin yapıldığı tesislerdir. Atık su arıtma tesislerinde atık sular kirletici maddelerden arındırılarak kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmı veya tamamı […]

Atık Su Arıtma Prosedürü Atık su arıtma prosedürü, kirli suyun arıtılarak yeniden kullanılmak üzere veya yeniden doğaya bırakıldığında çevre kirliliği yaratmayacak bir temizliğe getirilmesi için yapılması gereken işlemler serisidir. Atık su arıtma prosedüründe öncelikle bir yerleşim yeri veya sanayi tesisinden çıkan atık suların niteliği ve miktarı analiz edilir. Sonrasında buna uygun bir atık su arıtma […]

Atık Su Arıtımı Atık sular, konut ve kurum ve kuruluşlarda kullanılan evsel atık sular ile sanayi ve üretim tesislerinde üretim prosesleri nedeniyle meydana gelen endüstriyel atık sular olmak üzere iki grupta incelenebilir. Atık sular doğaya olduğu gibi bırakıldığında hastalıklara, çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açar. Atık su arıtımı, atık suların yeniden kullanılmak üzere veya yeniden […]

Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı Her gün evlerimizde veya iş yerlerimizde onlarca ton su tüketmekteyiz. Kirlenen ve bir daha kullanamaz hale gelen bu suya atık su denmektedir. Atık su arıtma tesisi yapımı da bu ihtiyaçtan dolayı doğmuştur. Kısaca atık sularınızı yeniden kullanılabilir hale getirmek için kurulmuş olan tesislerdir. Ve bu sanıldığı kadar yüksek maliyetlere neden […]

Atık Su Arıtma Sistemleri İnsan etkisi sonucunda, su kullanımıyla oluşan evsel ve endüstriyel olarak meydana gelen kirlen suya atık su denir. Atık sular doğaya olduğu gibi bırakıldığında çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açar. Bu nedenle atık suları ya yeniden kullanım için arıtmak, ya da en azından doğaya vermeden önce zararlı maddelerden arındırmak gerekir. Bu […]