Tag Archives: atıksu arıtma tesisi

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme Suyun yaşamdaki rolü oldukça büyüktür ve susuz bir yaşam olmayacağı gibi, temiz su olmadan da bir yaşam olmayacaktır. Temiz suyun oluşması aşamasında ise arıtma sistemleri ve tesisleri bulunmaktadır ancak, tesis açısından bakıldığında, atıksuyun miktarının göz önüne alınması gerekecektir. Atıksuların oluşması aşamasından itibaren arıtılma aşamasına gelene kadar birçok olumsuz durum bulunmaktadır ve […]

Atıksu Arıtma Tesisi Kurulumu Genelde insan nüfusunun ve sanayileşmenin suya karıştırmış olduğu çeşitli atıklar ve kirler nedeniyle oluşan atık suların çeşitli işlemlerden geçirilerek temizlenmesi ve yeniden kullanılabilmesini sağlayan sisteme Atıksu arıtma sistemi adı verilmektedir. Bu atık suların arıtılması Atıksu arıtma tesisi kurulumu ile mümkün olabilmektedir. Son derece özenli ve dikkatli bir şekilde kurulan bu tesislerde […]

Atıksu Arıtma Sistemi Atık su günümüzde nüfusun artması ve sanayileşmenin etkisi ile oldukça artmış ve birçok açıdan bizlere zarar vermeye başlamıştır. Bu atık sular hem doğamıza zarar vermekte hem de genel olarak az olan tatlı sularımızın daha da tükenmesine neden olmaktadır. Bu sorunun çözümünde kullanılmak üzere geliştirilen atıksu arıtma sistemi ile kullanılan ve kirlenen atık […]

Atık Su Arıtma Prosesleri Her işlem ve yapılan işin belli bir aşaması ve süreci bulunmaktadır. Mühendislikte bu süreçlere genel olarak verilen isim proses olmakta ve yapılan işlerin süreçleri konusunda bilgi verilirken bu kelime kullanılmaktadır. Atık su arıtma prosesleri de bu genel olarak atık suyun arıtılmasında yaşanan durumları ve genel olarak işleyen süreçleri ifade etmektedir. Atık […]

Atık Su Arıtma Prosedürü Atık su arıtma prosedürü, kirli suyun arıtılarak yeniden kullanılmak üzere veya yeniden doğaya bırakıldığında çevre kirliliği yaratmayacak bir temizliğe getirilmesi için yapılması gereken işlemler serisidir. Atık su arıtma prosedüründe öncelikle bir yerleşim yeri veya sanayi tesisinden çıkan atık suların niteliği ve miktarı analiz edilir. Sonrasında buna uygun bir atık su arıtma […]

Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır? Gelelim atık su arıtma nasıl yapılır ? sorusunu incelemeye: Atık sular temel olarak üç yöntemlere arıtılır; Fiziksel arıtma Kimyasal arıtma Biyolojik arıtma Evsel atık sular için genelde fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemleri tercih edilirken, endüstriyel atık suların arıtımında üretim alanına göre suyu kirleten esas madde esas alınarak kimyasal yöntemler kullanılır. […]