Tag Archives: arıtma tesisleri

Arıtma Tesisi Fiyatları Arıtma tesisi fiyatları çeşitli faktörlere göre değişir. Fiyatlarda arıtma tesisinin büyüklüğü ve kapasitesi ile kirli suyun arıtılma derecesi rol oynar. Düşük kapasiteli, daha az atık suyun çıktığı yerlerde kurulan atık su arıtma tesisleri daha küçük olur, dolayısıyla fiyatı da o derece düşük olur. Daha büyük yerleşim yerleri veya tesislerden çıkan çok miktarda […]

Arıtma Tesislerinin Çalışma Prensibi Ülkemizde her gün binlerce ton atık su ortaya çıkmaktadır. Atık su kullandığımız suyun kirlenmesine verilen addır. Bu nedenle birçok sosyal tesis, fabrika, siteler, kurum ve kuruluşlar kendi ölçeklerine ve tüketilen su miktarlarına uygun su arıtma tesisi kurdurmaktadırlar. Arıtma tesislerinin çalışma prensibi tamamen kirli suyun geri dönüşüm ile kullanıma tekrar kazandırılmasıdır. Atık […]

Arıtma Tesisleri Arıtma tesisleri amaç olarak gün geçtikçe kayba uğrayan doğal su kaynaklarının, ileride insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için, kullanılmış atık suyun geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için arıtma tesisleri kurulumu, işleyişi ve denetimi yasal olarak düzenleme altına alınmıştır. Hem evsel atık suların hem de endüstriyel atık suların geri kazanımı amacını güden […]

Arıtma Tesisi Kuran Firmalar Günümüzde arıtma tesisi kuran firmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu sayının gittikçe artmasında nelerin etkili olduğuna şöyle bir bakalım. Ev ve işyerlerinden ortaya çıkan atık sular her geçen gün çoğalmaktadır. Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturan bu duruma bir takım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Çevre bilincinin artmış olması ve yasal düzenlemeler nedeniyle […]

Arıtma Tesisi Nasıl Kurulur? Arıtma tesisi nasıl kurulur sorusunun cevabına geçmeden önce atı su nasıl oluşur,  nasıl kategorize edilir konularına bakalım: Evler, ticarethaneler, sanayi tesisleri kurum ve kuruluşlar vs. insanların yaşadığı her yerde kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulara atık su denir. Atık […]

Arıtma Tesisi Yapımı Günümüzde çevresel bilincin geldiği seviye itibariyle, atık sular artık akarsular, denizler veya açık alanlara olduğu gibi bırakılmamaktadır. Özellikle belediyeler arıtma tesisi yapımı yoluyla kanalizasyon sularını arıttıktan sonra denize bırakmaktadırlar. Endüstriyel tesislere getirilen zorunluluklar nedeniyle, sanayi tesisleri atıklarını ya biriktirip, belediyelerin izin verdiği arıtma tesislerine nakletmek ya da kendilerine ait arıtma tesisi yapımı […]

Arıtma Tesisi Ne İşe Yarar? Atık suların işlemden geçirilmeden doğaya karışması halinde oluşan tahribatın farkına varıldıktan sonra, günümüzde tesis ve işletmelerin bir kenarında atık su arıtma tesisleri görmeye alışmışsınızdır. Peki arıtma tesisi ne işe yarar, nasıl çalışır diye düşündünüz mü? Arıtma tesisi ne işe yarar konusuna girmeden önce, neden böyle bir ihtiyacın doğduğuna bakalım. Sanayinin […]