Tag Archives: arıtma tesisi

Arıtma Tesisleri Arıtma tesisleri amaç olarak gün geçtikçe kayba uğrayan doğal su kaynaklarının, ileride insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için, kullanılmış atık suyun geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için arıtma tesisleri kurulumu, işleyişi ve denetimi yasal olarak düzenleme altına alınmıştır. Hem evsel atık suların hem de endüstriyel atık suların geri kazanımı amacını güden […]

Arıtma Tesisi Projesi Nasıl Çizilir? Arıtma tesisleri, bu konuda faaliyet gösteren firmalar tarafından yapılır. Tesisin tipi, kapasitesi ve büyüklüğü atık suyun niteliğine ve miktarına göre tasarlanır. Şimdi arıtma tesisi projesi nasıl çizilir konusuna bir göz atalım. Arıtma tesisi konusuyla iştigal eden firmalar, talep üzerine, öncelikle bir konut, site, yazlık, tatil köyü, sanayi tesisi vs. den […]

Arıtma Tesisi Kurulumu Arıtma tesisi kurulumu neden önemlidir ? Atık su, insanların yaşadığı evler, siteler, ticarethaneler, sanayi tesisleri, kurum ve kuruluşlarda kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulardır. Ortaya çıkan bu atık suların yeniden kullanılabilir hele getirilmesi veya atıldıkları ortamda çevresel özelliklere zarar vermeyecek […]

Arıtma Tesisi Kuran Firmalar Günümüzde arıtma tesisi kuran firmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu sayının gittikçe artmasında nelerin etkili olduğuna şöyle bir bakalım. Ev ve işyerlerinden ortaya çıkan atık sular her geçen gün çoğalmaktadır. Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturan bu duruma bir takım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Çevre bilincinin artmış olması ve yasal düzenlemeler nedeniyle […]

Arıtma Tesisi Hakkında Bilgi Temel yaşam kaynağımız olan su, tüm dünyada giderek azalarak tehlike boyutlarına ulaşmıştır. Hızlı nüfus artışı, yaşam standartlarındaki gelişme kişiler üzerindeki su kullanma payının giderek artmasına neden olmaktadır. İnsan nüfusunun artması neticesinde sanayileşmenin artması, yeni fabrikalar ve artan tarım alanları suya gereksinimin artmasına neden olmaktadır. Hızla yaşanan kentselleşme faktörü ve tüm yasal […]

Arıtma Tesisi Çeşitleri İnsan kullanımıyla oluşan evsel ve endüstriyel olarak meydana gelen kirlenmiş suya atık su denir. Atık sular doğaya olduğu gibi bırakıldığında çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açar. Bu nedenle atık suları ya yeniden kullanım için arıtmak, ya da en azından doğaya vermeden önce zararlı maddelerden arındırmak gerekir. Bu arındırma işlemini yapan tesislere […]

Arıtma Tesisi Nasıl Kurulur? Arıtma tesisi nasıl kurulur sorusunun cevabına geçmeden önce atı su nasıl oluşur,  nasıl kategorize edilir konularına bakalım: Evler, ticarethaneler, sanayi tesisleri kurum ve kuruluşlar vs. insanların yaşadığı her yerde kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulara atık su denir. Atık […]

Arıtma Tesisi Yapımı Günümüzde çevresel bilincin geldiği seviye itibariyle, atık sular artık akarsular, denizler veya açık alanlara olduğu gibi bırakılmamaktadır. Özellikle belediyeler arıtma tesisi yapımı yoluyla kanalizasyon sularını arıttıktan sonra denize bırakmaktadırlar. Endüstriyel tesislere getirilen zorunluluklar nedeniyle, sanayi tesisleri atıklarını ya biriktirip, belediyelerin izin verdiği arıtma tesislerine nakletmek ya da kendilerine ait arıtma tesisi yapımı […]

Arıtma Tesisi Evler, ticarethaneler, sanayi tesisleri kurum ve kuruluşlar vs. insanların yaşadığı her yerde kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulara atık su denir. Arıtma tesisi ise bu pis suların yeniden kullanılabilir veya boşaltıldıkları ortamın doğal, fiziksel biyolojik ve kimyasal özelliklerine zarar vermeyecek hale […]

Arıtma Tesisi Ne İşe Yarar? Atık suların işlemden geçirilmeden doğaya karışması halinde oluşan tahribatın farkına varıldıktan sonra, günümüzde tesis ve işletmelerin bir kenarında atık su arıtma tesisleri görmeye alışmışsınızdır. Peki arıtma tesisi ne işe yarar, nasıl çalışır diye düşündünüz mü? Arıtma tesisi ne işe yarar konusuna girmeden önce, neden böyle bir ihtiyacın doğduğuna bakalım. Sanayinin […]