Tag Archives: arıtma tesisi projesi

Arıtma Tesisleri Arıtma tesisleri amaç olarak gün geçtikçe kayba uğrayan doğal su kaynaklarının, ileride insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için, kullanılmış atık suyun geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için arıtma tesisleri kurulumu, işleyişi ve denetimi yasal olarak düzenleme altına alınmıştır. Hem evsel atık suların hem de endüstriyel atık suların geri kazanımı amacını güden […]

Arıtma Tesisi Projesi Nasıl Çizilir? Arıtma tesisleri, bu konuda faaliyet gösteren firmalar tarafından yapılır. Tesisin tipi, kapasitesi ve büyüklüğü atık suyun niteliğine ve miktarına göre tasarlanır. Şimdi arıtma tesisi projesi nasıl çizilir konusuna bir göz atalım. Arıtma tesisi konusuyla iştigal eden firmalar, talep üzerine, öncelikle bir konut, site, yazlık, tatil köyü, sanayi tesisi vs. den […]