Tag Archives: arıtma tesisi kurma

Arıtma Tesisleri Arıtma tesisleri amaç olarak gün geçtikçe kayba uğrayan doğal su kaynaklarının, ileride insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için, kullanılmış atık suyun geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için arıtma tesisleri kurulumu, işleyişi ve denetimi yasal olarak düzenleme altına alınmıştır. Hem evsel atık suların hem de endüstriyel atık suların geri kazanımı amacını güden […]