Tag Archives: arıtma tesisi firması

Arıtma Tesisi İnşaatı Son dönemde bir çok yerde arıtma tesisi inşaatı görülmektedir. Çünkü suyun önemi gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır. Bir yandan suyu tasarruflu olarak kullanmak gerekirken, öte yandan kullanılan suyun geri kazanımı ve tekrar kullanılması ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Arıtma tesisi inşaatı yapılmadan önce detaylı proje çizimi yapılmalıdır. Öncelikle hangi yerleşim birimi veya sanayi tesisi […]

Arıtma Tesislerinin Çalışma Prensibi Ülkemizde her gün binlerce ton atık su ortaya çıkmaktadır. Atık su kullandığımız suyun kirlenmesine verilen addır. Bu nedenle birçok sosyal tesis, fabrika, siteler, kurum ve kuruluşlar kendi ölçeklerine ve tüketilen su miktarlarına uygun su arıtma tesisi kurdurmaktadırlar. Arıtma tesislerinin çalışma prensibi tamamen kirli suyun geri dönüşüm ile kullanıma tekrar kazandırılmasıdır. Atık […]

Arıtma Tesisleri Arıtma tesisleri amaç olarak gün geçtikçe kayba uğrayan doğal su kaynaklarının, ileride insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için, kullanılmış atık suyun geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için arıtma tesisleri kurulumu, işleyişi ve denetimi yasal olarak düzenleme altına alınmıştır. Hem evsel atık suların hem de endüstriyel atık suların geri kazanımı amacını güden […]

Arıtma Tesisi Kuran Firmalar Günümüzde arıtma tesisi kuran firmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu sayının gittikçe artmasında nelerin etkili olduğuna şöyle bir bakalım. Ev ve işyerlerinden ortaya çıkan atık sular her geçen gün çoğalmaktadır. Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturan bu duruma bir takım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Çevre bilincinin artmış olması ve yasal düzenlemeler nedeniyle […]

Arıtma Tesisi Firmaları Gerek çevre bilincinin artmış olması gerekse yasal düzenlemeler nedeniyle atık suların kontrolsüz olarak doğaya atılması artık söz konusu değildir. Günümüzde pek çok küçük yerleşim birimi ya da sanayi tesisi kendi atık su arıtma sistemlerini kurmak yolunu seçmektedirler. Bunun neticesi olarak çok sayıda arıtma tesisi firmaları tesis edilmiştir. Arıtma tesisi firmaları farklı ihtiyaçlara […]