Tag Archives: arıtma sistemleri

Arıtma Tesisleri Nasıl Çalışır ? Geri dönüşümün tüm insanlar, yaşayan tüm canlılar ve genel olarak doğa için bu kadar önemli olduğu günümüz şartlarında en büyük geri kazanım atık su tesislerinin çalışmaları ile kazanılmıştır. Bu nedenle arıtma tesisleri nasıl çalışır konusunda gereken aydınlatma ve bilgilendirilmeler yapılmalı, gelecekte suyun olmadığı bir dünyanın nasıl bir yer olabileceği konusunda […]

Arıtma Tesisi Kurulumu Arıtma tesisi kurulumu neden önemlidir ? Atık su, insanların yaşadığı evler, siteler, ticarethaneler, sanayi tesisleri, kurum ve kuruluşlarda kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulardır. Ortaya çıkan bu atık suların yeniden kullanılabilir hele getirilmesi veya atıldıkları ortamda çevresel özelliklere zarar vermeyecek […]

Arıtma Sistemleri Bakım ve Onarım Endüstriyel, evsel ya da diğer herhangi bir kullanım ile kirlenmiş ya da taşıması gereken özelliklerin tamamını ya da bir bölümünü kaybetmiş olan atık suların deşarj edileceği ortamlara ulaşmadan temizlenmesi, arıtılması için atık su arıtma tesisleri kurulur. Atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi, kurulumu, arıtma sistemleri bakım ve onarım takipleri yasal düzenlemelerle […]