Su Arıtma Üreticileri

Hızla su kaynaklarının tükenmesi, harcana suyun tekrar geri kazandırılması için çözüm üretilmeye çalışılmasını sağlamıştır. Doğanın dengesinin sağlanması, beslenme ve üretim sürekliliği için atık suların doğaya tekrar geri kazandırılması gerekmektedir. Atık su arıtma üreticileri uygulanabilir tüm teknikleri kullanarak doğal yaşamın vazgeçilmezi suyun, tekrar sisteme kazandırılmasını sağlamaktadır.

Su çeşitli amaçlara kullanılarak, doğaya aynen aktarılamayacak derecede kirlenir. Çeşitli teknik ve aşamalarla geri kazanılan suyun, atık su arıtma üreticileri tarafından olması gereken tehlikesiz ve belli özelliklerini kaybetmemiş hali ile arıtılmış olması gerekmektedir. Gerek evsel gerek endüstriyel atık sular, arıtılma işlemi uygulanmadan deniz, göl ve göletlere karıştırılmamalıdır.   Deniz ve göllerdeki doğal yaşamın devamını sağlayan canlılar için ve içme suyuna dönüştürülen atık suların insan sağlığına zarar vermemesi için atık su arıtma üreticileri atık suyu gereken aşamalardan geçirmeli, katı ya da çözünmüş haldeki zararlı maddelerden arındırmalıdır. Çevre kanunları ile atık suların arındırılmadan doğaya geri gönderilmesini şiddetle önlemeye çalışan tedbirler alınmaktadır.

Evsel kullanım sonucu oluşan atık suların içerisindeki en zararlı ve en zor ayrıştırılanlar deterjan, yağ ve çeşitli organik maddelerdir. Kanalizasyon sistemlerine ulaşan bu atık sular, bölgenin kalabalığına ve kişisel su kullanım miktarına göre değişik derecelerde kirlilik özellikleri taşıyabilir. Endüstriyel atık sular ise çeşitli sanayi sektörlerinde üretim aşaması neticesinde oluşur. Evsel atıklara göre daha çok farklı kimyasal, biyolojik madde içerir ve bu yüzden atık su arıtma üreticileri tarafından daha çok özen gösterilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

Evsel atık sular virüs, bakteri, alg gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmalar içerir. Algler suyun tat ve kokusunu oldukça bozar, diğer bakteri ve virüslerle beraber insan ve hayvan sağlığı açısından oldukça zararlı bir içerik oluşturur. Atık sular su arıtma üreticileri tarafından arıtılamadığı takdirde, birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasına neden olabilir. Teknolojik gelişimin olmadığı çok eski zamanlardaki virüs salgınlarının ve ölümlerin en büyük sorumlusu olarak atık sular gösterilmektedir. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere su kanalıyla bulaşan bu virüs ve bakteriler doğal yaşamı olumsuz bir şekilde etkiler. Atık su arıtma tesisleri bakteriler aracılığıyla, atık su içerisindeki organik maddeleri parçalar ve parçalanan organik maddeler doğaya ulaşmadan önce sudan arındırılır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir