Su Arıtma Tesisleri Nasıl Çalışır?

Atık su arıtma tesisleri nasıl çalışır? konusuna gelince; bilindiği gibi, atık su arıtma tesisleri, insanların evlerde, kurum ve kuruşlarda ve sanayi tesislerinde kullanımı sonucunda kirlenen suyun yeniden kullanılabilmesi için arındırılması veya doğaya salınmadan önce, zararlı maddelerden arındırılması işleminin yapıldığı tesislerdir.

Atık suların içerisinde insan sağlığı ve bitkiler ve deniz yaşamı için tehlikeli olan kimyasal maddeler, bakteriler, virüsler ve birçok zararlı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Su arıtma tesislerinde işlemden geçirilen atık sular, içerisinde çözülmüş veya askıda olarak bulunan bu zararlı maddelerden arındırılır ve yeniden kullanılabilir veya en azından deşarj edileceği çevreye zarar vermeyecek hale getirilir.

Evsel atık sular daha küçük miktarlarda atık suları arıtmak üzere kullanılan paket su arıtma tesisleri veya bir kasaba veya şehrin atık sularını arıtmak üzere kurulan betonarme tesis şeklinde de inşa edilebilir.

Endüstriyel atık su arıtma tesislerinde ise her üretim tipinde farklı nitelikli kirlenme olacağından, kirlenmeyi oluşturan maddelerin özelliğine göre arıtma tesisi dizayn edilir.

Peki bu su arıtma tesisleri nasıl çalışır? 

Atık su arıtma tesisleri amacına uygun olarak işletilebilmesi için, uygun yerlere uygun kapasite ve özellikte sistemler kurularak işin uzmanı yetişmiş personele teslim edilmelidir. Yatırım maliyeti yüksek olan bu tesisler uygun bir şekilde işletilemezse yeterince verimli olamamaktadır.

 

Yeni bir atık su arıtma tesisi işletmeye alınmadan önce bütün makinelerin çalışması dikkatle gözden geçirilmelidir. Deneme çalıştırmasında atık su sırasıyla biyolojik kademe ve özümleme aşamalarından geçirilerek yapılan işlemlerden emin olmak için her aşamada,  kimyasal ölçüm ve testler yapılmalıdır. Çökeltme havuzları, ızgaralar, kum tutucular, biyolojik arıtma üniteleri, çamur özümleme ve çamur susuzlaştırma sistemleri tek tek gözden geçirilmelidir. Güvenilir işletme değerleri elde edebilmek için ölçüm cihazları usulüne uygun olarak temizlenmeli ve kalibrasyonları yapılmalıdır. Havalandırma havuzlarında bulunan katı madde miktarı devamlı olarak ölçülmelidir.

İşletme öncesi ölçüm testlerden geçirilen su arıtma tesisleri nasıl çalışır?

Ölçüm ve testler yoluyla atık su arıtma tesislerinin çalışmaya hazır olduğunun tespiti yapıldıktan sonra, işletim esnasında da işletim talimatına göre gerekli testler yapılıp günlük kayıtları tutulmalıdır.  Tesisten istenilen verimin alınması için tüm makineler, motorlar, ve pompaların düzenli olarak bakımları, gerektiğinde ayar ve onarımları yapılmalıdır. Elektrik kesilmelerine karşı çalışma devamlılığının sağlanabilmesi için bu tesislerin jeneratörle desteklenmesi tavsiye edilir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir