Su Arıtma Tesisi

Su Arıtma Tesisi

Su Arıtma Tesisi

Su arıtma tesisi atık suların yeniden kullanılabilir hele getirilmesi veya boşaltıldıkları ortamın doğal, fiziksel biyolojik ve kimyasal özelliklerine zarar vermeyecek duruma getirilmesi için kurulan tesislere denilmektedir. Su arıtma tesisinde atık sular zararlı maddelerden arındırılarak kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmı veya tamamı yeniden kazandırılarak yeniden kullanılır veya en azından çevreye zararsız hale getirilir.

Su arıtma tesisleri arıtılacak atık su miktarına göre çeşitli büyüklüklerde tasarlanır ve inşa edilir. Bunların en küçükleri paket arıtma üniteleridir. Paket arıtma üniteleri vidanjörle çekim yapılan foseptik çukurlarına göre daha ekonomik olmakta ve kazandırdıkları tasarrufla kısa sürede kendilerini amorti etmektedirler. Ayrıca foseptik kullanımına göre çok daha sağlıklıdır. Paket atık su arıtma üniteleri daha ziyade kanalizasyon sistemi olmayan turistik tesislerde, yazlık sitelerde, şantiyeler, fabrikalar ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Paket su arıtma sisteminden elde edilen arıtılmış sular bahçe sulama işlerinde kullanılabilmektedir.

Bir su arıtma tesisi atık suyun niteliğine göre de farklı şekillerde inşa edilmektedir.  Konut ve işyerlerinden çıkan evsel atık suları arıtmak için evsel atık su arıtma tesisi, sanayi kaynaklı atık sular için endüstriyel atık su arıtma tesisi kullanılmaktadır.

Evsel atık su arıtma tesisinde daha ziyade biyolojik arıtma yapılmaktadır. Bu tür arıtma tesisleri, betonarme olarak veya sac levhalar kullanılarak paket arıtma ünitesi olarak imal edilmektedir.

Endüstriyel su arıtma tesisleri, sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi yerlerde üretim işlemi sonucu oluşan atık suları geri kazanmak veya zararsız hale getirmek amacıyla kurulan tesisleridir. Atık suların karakterine göre farklı özelliklerde tasarlanırlar. Endüstriyel su arıtma tesislerinin büyüklüğü ve içerisinde bulunan arıtma üniteleri, buralardan çıkan atık suyun türü, miktarı, kirlilik derecesi ve elde edilen suyun hangi amaçla kullanılacağına göre farklılıklar arz etmektedir.

Su arıtma tesisi, atık su arıtma işlemini kimyasal, biyolojik veya fiziksel olarak yapmaktadır. Atık su çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesine geldiğinde, içerisine bir takım kimyasal maddeler eklenerek içindeki kirletici maddelerle reaksiyona girmesi ve çökelmesi esasına dayanan arıtmaya kimyasal arıtma denir. Biyolojik arıtmada atık sular bir takım bakteriler kullanılarak parçalanır. Fiziksel arıtmada ise arıtma işlemi herhangi bir madde eklemeden, ızgaralar, fitlerler vb. yollarla yapılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir