Su Arıtım Tesisi

Su arıtım tesisi, insanların evde, kurum ve kuruşlarda ve sanayi tesislerinde kullanımı sonucunda kirlenen suyun yeniden kullanılabilmesi için arındırılması veya doğaya salmadan önce, zararlı maddelerden arındırılması işleminin yapıldığı tesislerdir.

Atık suların içerisinde insan sağlığı ve bitkiler ve deniz yaşamı için tehlikeli olan kimyasal maddeler, bakteriler, virüsler ve birçok zararlı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu nedenle atık suyla temas eden insanlarda hastalıklar, atık suya maruz kalan doğal ortamlarda çevresel bozulmalar meydana gelir. Su arıtım tesisinde işlemden geçirilen atık sular yeniden kullanılabilir veya en azından atılacağı çevreye zarar vermeyecek hale getirilir.

Atık sular başlıca iki başlıkta incelenebilir: Bunlar evsel atık sular ve endüstriyel atık sulardır.

Konut, kurum ve kuruluşlarda kullanım sonucu ortaya çıkan sular evsel atık sulardır. Bu atık suların en az yarısını, gri su denilen, duş, lavabo, küvet vs. den gelen nispeten az kirlenmiş olan sudur. Bu tür suları arıtmak için daha basit su arıtım tesisi kullanılır. Bu tesislere gri su arıtım tesisi denilir. Çamaşır ve bulaşık makineleri ile tuvaletlerden çıkan sular ise daha fazla kirlenmiştir ve bunların arıtılması için daha gelişmiş su arıtım tesisine ihtiyaç vardır.

Büyük şehirlerde atık sular kanalizasyon sistemleri vasıtasıyla betonarme, gelişmiş su arıtım tesislerine aktarılır ve burada arıtıldıktan sonra doğaya salınır. Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (köy, site, yazlık site, tatil köyü, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, dinlenme tesisi, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması için ise paket su arıtım tesisi kullanılır. Çevreye önem veren modern yerleşimlerde evsel atıklar gri su ve diğer atık sular olmak üzere farklı kolektörlerde toplanıp, ayrı ayrı arıtma işlemi yapılır. Zira gri suların arıtılması daha kolay, buradan elde edilen su daha temizdir. Paket atık su arıtma sistemleri genellikle küçük, az yer kaplayan, saçtan imal edilen, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamalarının tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirildiği tesislerdir. Bu tür yerleşim birimlerinden gelen atık suların miktarı yükseldikçe, betonarme olarak imal edilmiş kanalları, havuzları ve filtreleri olan daha büyük ebatta ve gelişmiş su arıtım tesisleri kurulur.

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardaki üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların geri kazanılması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulmuş olan atık su arıtım tesislerine ise endüstriyel su arıtım tesisi denilir. Bu tür arıtım tesisleri her üretim sektöründe ortaya çıkan atık sular farklı özelliklere sahip olduğundan, sektör ve atık su karakterine göre özel olarak planlanmaktadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir