Wet Scrubber

Islak yıkama olarak bilinen AKTIFPAK wet scrubber sistemlerinde, atık gaz (kokulu gaz) belirli bir hacim içerisinde pulverize edilmiş çözelti ile yıkanmaktadır. Bu amaçla yatay veya dikey kolonlar / kuleler tercih edilmektedir. Kule içerisinde atık gaz ile çözeltinin reaksiyon yüzey alanını artırmak amacı ile plastik veya seramik dolgu malzemesi kullanılır. Atıkgazın niteliğine göre çözelti suyunun içerisine farklı kimyasal malzemeler dozlanır. Kimyasal dozlama pH ve/veya Redox kontrollü olarak yapılır. Dolayısı ile sistemde gereksiz kimyasal kullanımının önüne geçilmiş olur. Sistem çalışma prensibi tam otomatik olup, kalifiye operatör ihtiyacı gerektirmez.