Ultraviole Dezenfeksiyon Sistemleri

Ultraviole ile dezenfeksiyon, suya bir kimyasal veya oksidant ilave etmeksizin, mikroorganizmaların dezenfeksiyonunu sağlar. Düşük basınçlı civa lambası kullanılarak kısa uv dalgaları üreten dezenfeksiyon sistemi, bakteri, protozoa, virüs, küf, mantar, alg ve bunların yumurtalarını etkisiz hale getirir. Uv sistemlerinde alüminyum yada paslanmaz çelik bir yatak, lambayı sarar ve bu yataktan geçen su uv ışınlarının bombardımanına uğrar. uv sisteminin çalışma prensibi, mikroorganizmaların DNA ve RNA yapılarını bozarak etkisiz hale getirmektedir. UV dezenfeksiyonunun tam olarak gerçekleşebilmesi için suyun bulanık ve renkli olmaması gerekir.bu yüzdende genelde uv öncesinde 5 micronluk filtre tavsiye edilir. Mikropları öldürme kapasitesi zaman geçtikçe azalır ve yaklaşık yılda bir kez lambasının yenilenmesi tavsiye edilir. Ultraviole sistemlerin geneli paslanmaz çelik bir gövdeden (ışın odası) oluşmaktadır. Ultraviole lambası ise bu odanın içine yerleştirilen quartz camın içinde bulunmaktadır. Sistemin çalışması ise elektrik akımı ile uv lambasının yanması ve verdiği dalga boyu ile suda bulunan organizmaları etkisiz hale getirilmesidir.

Ultraviole sistemi seçerken;

İhtiyaç duyulan saatlik pik debi,
Lamba adedi ve lambaların güçleri,
Etkin ışın odası hacmi,
Suyun geçirgenliği
çok önemlidir.
Buradaki parametreler doğrudan ultraviole sistemin verimini ve çıkış suyu kalitesini belirlemektedirler.

UV Işığı

uv ışığı kullanımı, doğayı taklit etme teşebbüsü olarak tanımlanabilir. Güneş ışığı, suda bulunan bazı bakterileri yok eder. Suyu, uv ışığına maruz bırakılırsa, patojenler yok edilir. Yalnız bu arıtımda suda bulanıklık ve renk olmamasına dikkat edilmelidir. uv ışığı suya hiçbir şey ilave etmemekle birlikte bazı tat ve koku problemlerinin ortaya çıkması konusunda çok küçük bir olasılık vardır. Ultraviole dozajı mikrowatt.saniye / cm2 (uWs/cm2) olarak ölçülür. Mikrowatt değeri arttıkça, doz artar, temas süresi arttıkça, doz daha etkin olur. Bu yüzden ışın odası hacmi ve kullanılan enerji dozu çok önemlidir.

UV’nin avantajları

Düşük işletim maliyeti,
Düşük temas süresi,
Tatsız ve kokusuz olması,
Suya bir kimyasal eklenmemesi.
UV’nin Dezavantajları

Düşük nüfuz etme gücü,
Bulanıklıkla engellenebilmesi, (ön arıtma ihtiyacı)
Tüp üzerinde ince bir tabaka oluşması,
UV lambasının zamanla gücünü kaybetmesi.
UV ve Hidrojen peroksit ile Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon ürünleri, içme suyu kalitesinin yönetiminde karşılaşılan oldukça yaygın bir problemdir. Suyun dezenfeksiyonu yöntemi olarak, klorlama yerine UV + hidrojen peroksit kullanımı denenmiştir. Dayanımı ve dezenfeksiyon gücünü, su ağının 1 km uzunluğu boyunca korunmuştur. Bu ağ boyunca, farklı debiler ve farklı kirlilik konsantrasyonları bulunmaktadır. Deneysel adımda, su ağında uv ışığının engellenmesi olmaksızın hidrojen peroksitin dayanımına arttırmak amaçlanmıştır. Daha sonra, UV + HP’nin yeterliliği sınanmıştır. Yüksek HP konsantrasyonları kullanılmıştır. uv lambaları 40 dakika boyunca açık tutulmuş ve uv lambası her 100 km’de bir yerleştirilmiştir. Bunun sonucunda da mikrobiyolojik arıtımın, çok kısa sürelerle başarılı bir biçimde yapıldığı görülmüştür.