Elektro Deiyonizasyon Sistemleri

Elektrodeiyonizasyon, doğru akım altında (-) anot ve (+) Katot, iki elektrot arasında sıkışmış iyon seçici membranlar ve iyon değiştirme reçinelerinin bir kombinasyonu şeklinde kullanılarak suyu saflaştıran bir teknolojidir. İyon seçici membranlar, iyon değiştirici reçineler gibi aynı prensip ve ilkeler ile çalışır.

Elektro deiyonizasyon güvenlidir ve ters ozmoz ürün suyunu bir üst kaliteye çıkarmak için kullanılan ve kimyasal gerektirmeyen tek yoldur.

Hiçbir rejenerasyon kimyasalına ihtiyaç yoktur; zararlı atıklar oluşmamaktadır; aralıksız operasyon ile istenilen su kalitesi elde edilmektedir; ve işletme giderleri belirgin ölçüde azaltılmaktadır. Elektrodeiyonizasyon; modüler dizaynlı ve endüstriyel uygulamaların çeşitli debi ihtiyaçlarını karşılayabilecek derecede dayanıklı tek EDI sistemidir.