Bio filtre

AKTIFPAK bio filtreler, atık gazın (kokulu gaz) belirli bir hacim içerisinde biyolojik olarak arıtılması esasına dayanır. Bu amaçla AKTIFPAK Bio – Filtre içerisinde uygun ortam oluşturulur ve bakteri yetiştirilir. AKTIFPAK Bio Filtre sistemlerinde kimyasal kullanımı söz konusu degildir.