Aktif Karbon Filtre

Koku gideriminde diğer bir yöntem ise aktif karbon minerali ile absorpsiyon işlemidir. Atık gaz nitelik ve niceliğine göre aktif karbon filtre ihtiyacı tespit edilir.