Kum Filtreleme ile Su Arıtma

Su arıtma teknolojisinde kullanılan önemli filtrelerden biri olan kum filtreleme ile su arıtma son derece yaygın olan bir filtre yöntemi olmaktadır. Suların kirlilik oranını önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biri olan taşlar ve kumlar hem görüntü olarak bulanıklığa hem de suların içilemeyecek durumda olmasına neden olmaktadır. Su da genel olarak kirliliğe neden olan bu kum, tortu ve benzeri ürünler daha çok nehir sularında olmakta ve bu suların temizlenmesinde mutlaka kum filtresinden faydalanılması gerekmektedir. Bazen suyun içerisinde bulunan ve kirliliğe neden olan atıklar direkt olarak filtreler ile temizlenemeyebilmektedir. Bu durum için genel de ekstra olarak suya eklenen kimyasallar ile suda bulunan bu atıklar parçalanarak, sudan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Toprak ile etkileşim halinde olan suların her katmanı aynı kirlilik oranına sahip olmamaktadır. Bu gibi durumlarda toprağın her katmanı için ayrı filtreleme sistemi kullanılmaktadır. Kum filtreleme ile su arıtma sistemleri her katmanda bulunan ve suyun kirliliğine neden olan tortular üzerinde son derece etkili olmaktadır. Yalnızca filtreler arasında bir takım farklılıklar ve çalışma şekillerinde değişkenlikler bulunmaktadır. Arıtılma işlemi yapılacak olan bölgede önce keşif yapan ekibimiz bölgede hangi tür filtrenin kullanılması gerektiği konusunda raporlama işlemini ve gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Kum Filtreleme Türleri

Atık suların arıtılmasına kullanılan kum filtrelerinin çalışma sistemi bakımından ayrılan iki türü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, açık kum filtreleri olmakta ve kendi içerisinde iki farklı türü bulunmaktadır. Bu türler ise hızlı kum filtreler ve yavaş kum filtreler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu filtre türlerini birbirinden ayıran en önemli fark suyu temizlerken ki geçiş hızlarıdır ve bu suyun etkili temizlenmesini sağlayan son derece önemli bir fark olmaktadır. İkinci filtreleme türü basınçlı kum filtreleme olmakta ve son yıllar da en fazla talep gören ve suların temizlenmesinde kullanılan kum filtre türü olmaktadır. Kum filtreleme ile su arıtma genel olarak tercih edilen ve insanların atık suların ve özellikle nehir sularının arıtılmasında tercih ettiği etkili bir arıtma yöntemi olmaktadır.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir