İçme Suyu Arıtma Tesisi

İçme suyu arıtma tesisi, tatlı su ve tuzlu su kaynaklarından elde edilen suyun içilebilir hale getirilmesi için kullanılan bir tesistir.

Dünyadaki suların sadece % 2,5’unun ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunduğu, kalanının deniz ve okyanuslarda bulunan tuzlu sudan oluştuğu bilinmektedir. Oran olarak çok az olan tatlı su kaynaklarının % 90’ının ise kutuplarda ve yeraltında bulunduğu dikkate alınırsa, insan ve diğer canlıların yararlanabileceği tatlı su miktarının ne kadar az olduğu açıktır.

Nehir, dere gibi tatlı suların biriktirildiği barajlarda bulunan su, halkın kullanımına verilmeden önce bir içme suyu arıtma tesisinde işlenir. Bu tesislerde suyun içinde bulunan zararlı maddeler arıtılıp, suda bulunması gerekenlerden eksik olan mineraller ve bakteri oluşumunu engellemek için klor ilavesinden sonra su kullanıma verilir.

Ancak tatlı su kaynakları giderek azalmaktadır. Bu nedenle dünya sularının %97’5’unu oluşturan deniz suyundan faydalanmak için daha gelişmiş içme suyu arıtma tesisi inşasına gidilmektedir.

Bir deniz suyu içme suyu arıtma tesisinde iki temel ayrıştırma işlemi yapılmaktadır: Tuzun ayrıştırılması ve diğer maddelerin ayrıştırılması.

 

Sudaki tuzun ayrıştırılması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır:

  • Düşük basınç ile buharlaştırma – Multi-stage Flash (MSF)
  • Ters osmoz – Reverse Osmosis (RO)
  • Elektrodiyaliz- Electrodialysis (ED)
  • Çok etkili arıtma – Multi-effect distillation (MED)
  • Buharlaştırarak yoğunlaştırma – Vapor compression (VC)

Dünyada mevcut tuzlu su arıtma tesislerden çok büyük bir bölümü (%85) düşük basınç ile buharlaştırma ve ters ozsmoz yöntemlerini kullanan tesislerdir.

 

Deniz suyunda bulunan diğer maddelerin ayrıştırılmasında ise, nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ultraviole su arıtma yöntemi, aktif karbon su arıtma yöntemi, su yumuşatma, kum filtreli arıtma, deminerilezasyon ve yine ters osmoz yöntemleri kullanılır.

 

İçme suyu arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılan ters osmoz, basınç uygulayarak, konsantrasyonu daha yoğun olan çözeltinin daha da yoğunlaşmasını diğer hazneye daha az yoğun (daha saf) bir çözelti geçişine neden olan bir işlemdir. Yüksek basınç ile pompalanan çözelti şeklindeki su sadece suyun geçebileceği ve diğer maddelerin (tuz, kir vb.) takılacağı membran adı verilen bir filtreden geçirilir ve oldukça saf bir su elde edilir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir