Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri Projesi

Fabrikalarda, imalathanelerde ticari faaliyetler neticesinde oluşan atık sular, endüstriyel atık su olarak değerlendirilir. Bu atık sular için endüstriyel su arıtma sistemleri projesi hazırlanması, diğer evsel atık suların arıtım projelerine göre daha zor ve karmaşıktır. Zemin etütlerinden, yapıların statik projelerine, elektrik projelerinden makineler ile ilgili mekanik projeler kadar endüstriyel su arıtma sistemleri projesi uzun süren bir hazırlık aşaması gerektirir. Bu hazırlık aşamalarındaki en büyük belirleyici etmen, atık suyun hangi sektörden kaynaklı olduğudur. Kurulan sistemin kademeleri, sektörden ticari kullanım neticesinde çıkan atık suların niteliğine göre belirlenir.

Endüstriyel su arıtma sistemleri projesi hazırlanırken, atık suyun özelliklerine göre kullanılan sistemler genişletilebilir. Bunlara örnek vermek gerekirse:  Sac paket kimyasal atık su arıtma tesisleri, kimyasal endüstriyel arıtma tesisleri, biyolojik endüstriyel tesisler, paket yağ separatörleri, dezenfektasyon üniteleri, ağır metal giderme üniteleri, atık su geri kazanım üniteleri, krom indirgeme üniteleri, çamur susuzlaştırma üniteleri, ön arıtma üniteleri, nötralizasyon üniteleri endüstriyel sitemlerde en çok kullanılan arıtma sistemi aşamalarıdır.

Fiziksel arıtma olarak nitelendirilen, endüstriyel su arıtma sistemleri projesi aşaması için ilk olarak ızgaralar kullanılır. Aşamalı olarak kaba ve ince olarak ünitelere bölünen bu ızgaralar, diğer arıtma ünitelerine gidecek yükü azaltmak için katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Izgaralarda takılmayıp devam eden daha küçük parçalar eleklerle yakalanır ve kum gibi çabuk çökebilen maddelerin borulardan kolayca geçerek pompalara, çökeltme havuzlarına ulaşmasını engellemek için kum tutucular vardır.

Atık su arıtma tesislerinde debi salınımlarının kontrolü amacıyla dengeleme üniteleri bulunmaktadır. Debi tesise yeterli gelmediğinde dengeleme havuzunda karıştırma ve havalandırma işlemleri uygulanarak, atık suyun homojen akımı sağlanmaktadır.

Atık sudaki yağın sudan ayrılması için yüzdürme ünitesi devreye girer. İşlem, atık suyun bekletilerek atık maddelerin yoğunluk farkı ile yüzeye birikmesini sağlayan basit yağ tutucularla beraber, çözünmüş hava yüzdürme, dispers hava yüzdürme ve vakum yüzdürme yöntemleriyle gerçekleştirilir. Hava kanallı yüzdürmelerde, suya hava kabarcığı gönderilir ve partikül halindeki maddelerin kabarcıklara yapışması ile yoğunlukları azaltılır ve sudan ayrıştırılır.

Son fiziksel arıtma yöntemi çökertme havuzlarıdır. Ön çökeltmede kendiliğinden çökebilen maddeler çökeltilir. Biyolojik maddelerin çökeltim havuzları ve kimyasal flokların çökeltim havuzları daha kapsamlı şekilde hazırlanır.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir