Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel su arıtma sistemleri pompa istasyonları, ızgaralar, kum ve yağ kapanları, akım ölçerler, dengeleme havuzları, biyolojik ve kimyasal arıtım birimleri, ilk ve son çöktürme üniteleri, atık suyun kullanılır hale gelmesi için dezenfekte işlem birimleri, çamur yoğunlaştırma, susuzlaştırma ve uzaklaştırma üniteleri, dağıtım kanalları, borulama ve giren ve çıkan suyun denetim birimleri olarak birimlere ayrılmıştır.

Kimya sektörü, tekstil sektörü, madencilik gibi alanlardan çıkan atık suyun arıtımı için kimyasal paket su arıtma sistemleri kullanılır. Bu sektörlerden dalgıç pompalarla gelen atık sular, endüstriyel su arıtma sistemleri vasıtasıyla kimyasal malzeme ilavesiyle ilk arıtma işlemlerine tabi tutulur. Kimyasalla karışan atık sular tanlarda yavaş bir şekilde çalıştırılarak flokülasyon sağlanır. Oluşan floklar atık suda bulunan zararlı maddeleri bloklar ve çökertme ünitelerine gönderilir. Çökertme ünitelerinde dibe çöken floklar, atık suyun bir sonraki aşamaya geçişini sağlar. Geride kalan floklar çamur çökeltisi haline döner ve endüstriyel su arıtma sistemleri etkin çalışma prensibi gereği, katılaşan çamur sık sık tesisten uzaklaştırılmalıdır.

Bir diğer endüstriyel su arıtma sistemleri olarak biyolojik paket atık su arıtma sistemleri daha çok küçük büyüklükte işletmeler, oteller, tatil siteleri, yazlıklar gibi alanlarda kullanılır. Biyolojik arıtma sistemleri aktif çamur işleyişi ile çalışır. Havalandırma birimlerinde oluşturulan bakteriler, tanka gelen atık suyun içindeki çözünmüş haldeki maddeleri parçalar. Oluşan parçalanmış haldeki aktif çamur ile suyu ayırmak için su tanklardan çökeltme havuzlarına aktarılır. Çökeltme işlemi ile ayrışan su, daha önceden belirlenen kullanım alanlarına doğru aktarılır ve işlem tamamlanmış olur.

Evsel atık sular genelde lavabo ve küvetlerden gelen gri sular olarak adlandırılır ve evsel atık suların %80 inin oluşturur. Arıtma işlemi kalan fosseptik karışmış suyun tekniklerine göre daha kolaydır. Endüstriyel arıtma ise gelen sektörün özelliğine göre çeşitlilik gösterir. Her sektörün atık suya etkisi farklıdır ve çıkan atık suyun temizlenebilmesi için birden çok arıtma sistemi biriminden geçirilmesi gerekmektedir. Bu da daha büyük tesisler, daha spesifik malzeme, daha büyük iş gücü ve uzman nitelikli personel ihtiyacı doğurur. Endüstriyel atık suyun içinde bulundurduğu kimyasallara karşı dayanıklı tank ve havuzlar inşa ettirmek ve periyodik olarak bakım, onarım ve denetim işlemleri gerektirmektedir.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir