Endüstriyel Su Arıtma Firmaları

Küresel ısınma, nüfusun hızla artışı, kentleşme su kaynaklarının oldukça azalmasına neden olduğu gibi, bilinçsiz su tüketimi, boş yere akıtılan su durumu daha da ciddi hale getirmiştir. Tüm canlıların, doğanın yaşam kaynağı olan suyun tekrar doğaya geri kazandırılması gerekliliği, ciddi araştırmalar ve çalışmalara yapılması neticesiyle, bir nebze de olsun başarılmaya çalışılmıştır. Endüstriyel su arıtma firmaları, kullanılmış atık suların doğaya tekrar kazandırılması için sağladığı destek azımsanmayacak boyutlardadır.

Öncelikli olarak ileride suya muhtaç bir duruma düşmemek için, bilinçli su tüketimi yapılmalıdır ve küresel ısınmaya neden olan doğa kirliliğine engel olacak tedbirler alınmalıdır. Isınmayla gelen iklim değişiklikleri, kurak geçen mevsimler getirmiş, önemli besin ve geçim kaynağımız olan tarımı zor duruma düşürmüştür. Endüstriyel su arıtma firmaları geri dönüşüm sağladığı atık suların, tarım alanları, sulama sistemleri ve daha birçok yerde tekrar kullanılabilmesini sağlamış, doğaya suyu geri kazandırmıştır.

Evsel atık suların çoğu gri sular olarak değerlendirilen küvet, lavabo gibi kullanımlardan geldiği için arıtılması daha kolaydır. Ancak sanayi sektöründen, fabrikalardan, küçük ve orta boydaki işletmelerden çıkan atık sular, işletme özelliklerine göre çok büyük farklılıklar gösterir. Endüstriyel su arıtma firmaları kurulacak atık su arıtma tesisine girecek olan suyun kirlilik derecesini, taşıdığı kimyasalları, katı madde miktarını incelemek ve sistemi buna göre projelendirmek zorundadır. Bu zorunluluk endüstriyel su arıtma firmaları için deneyimli bir uzman ekip, tesiste projelendirmeden, inşaata, mekanik sistemlerden, elektrik sistemlere kadar mühendislik ve birikim gerektiren nitelikli personel istihdamı sağlamak ihtiyacını doğurur.

Deneyimli bir ekiple kurulan Endüstriyel su arıtma firmaları bu özelliği ile güven verir ve uzun yıllar kullanılacak bir atık su arıtma tesisinin temelleri atılmış olur. İnşaatından, atık maddelerin tesislerden uzaklaştırıldığı noktaya kadar her aşaması yoğun bir dikkat, ciddi test çalışmaları ile kontrol edilen atık su tesislerinde sadece kuruluş aşaması çalışmaları yeterli değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da yasal düzenlemelerine tabi olan atık su arıtma tesisleri, bu özeliği ile denetim mekanizmasına da uygun olmalıdır. Bu da tesisin belli aralıklarla bakım ve onarımlarının yapılması, tankların, havuzların, pompaların, çökeltme havuzlarındaki çamur katmanları ve diğer atıkların sürekli olarak temizlenmesi, paslanma ve korozyonun önüne geçilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir