Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

Farklı sektörlerden çıkan, çeşitli kimyasallara ve zehirli maddelere maruz kalmış olan atık suların, yasal mevzuatlara uygun olarak arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılması için ülkemizde Endüstriyel atık su arıtma sistemleri kurulmaktadır. Kağıt, deterjan, deri sektörleri gibi insan sağlığına zararlı olan zehirli kimyasallar içeren atık su çıkışına neden olan firmalardan gelen suların düzgün bir projelendirme ile kurulan ve denetimlere tabi olan endüstriyel atık su arıtma sistemleri ile kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Endüstriyel sektörlerden gelen atık suyun ihtiva ettiği maddeler kadar ulaştırılacağı ortamdaki kullanım amaçları da önem arz etmektedir. Dikkat edilecek bir husus atık suyun içerisindeki çözünmüş oksijeni azaltan nitelikteki çözünmüş organik maddelerin, suyun ulaşacağı alandaki miktarıdır. Miktar minimum tutulur ki, oksijen miktarının azalmasına sebebiyet vermesin. Çıkan su içme suyu olarak kullanılacaksa içerisinde fenol gibi organik maddeler tamamen arıtılmalıdır. Endüstriyel atık su arıtma sistemleri askıda kalan kadı maddelerden oluşan çamur örtülerini yok etmelidir; çünkü bu ortamdaki canlıları etkiler, oksijen azalmasına ve beraberinde kötü kokulara neden olur.

Çevre koruma kanunları çerçevesinde bazı özellikli suyu kirletici maddeler ve bunların kirletme dereceleri belirlenmiştir. Siyanür gibi zehir ihtiva eden bu maddelerin endüstriyel atık su arıtma sistemleri içerisinde arıtılama dereceleri yasalarla belirleniştir ve sıkı denetime tabidir. Bu nedenle özellikle bu gibi atık su oluşturan sektörlerde, çıkan suyun sürekli olarak kontrolü gerekmektedir.

Endüstriyel sektörlerden gelen atık su göl, gölet gibi alanlara aktarılacak ise, azot ve fosfor miktarları denetlenmelidir. Çünkü bu maddeler ulaştığı ortamda insan sağlığına zararlı, istenemeyen alg gelişimine neden olabilir. Deterjanlarda bulunan alkil benzen sulfonat maddesi, biyolojik yöntemlerle ayrıştırılamaz ve suyun içerisinde köpüklenmeye neden olur. Canlılar için oldukça zehir ihtiva eden bu maddelerin, suyu çıkış noktasına ulaştırılmaması, doğanın dengesi için oldukça önemlidir.

Suyun olması gereken nitelikte görünebilmesi için, yağ gibi yüzen maddeleri içermemesine ve özellikle kağıt sektöründen gelen boyar maddeler nedeniyle renk içermemesine özellikle dikkat edilir. İçeriğinde hidrojen sülfür gibi uçucu ve zararlı maddeler bulunan sular, hava kirliliğine neden olur ve bu nedenle yasal kısıtlamalarla önlenmeye çalışılır. Bu nedenle endüstriyel atık su arıtma sistemleri denetlemelerinde önemli bir ölçüttür.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir