Endüstriyel Arıtma Tesisleri

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardaki üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların geri kazanılması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulan atık su arıtma tesisleri, endüstriyel arıtma tesisleridir.

Bilindiği gibi, atık sular; evsel atık sular ve endüstriyel atık sular olmak üzere başlıca iki başlıkta incelenebilir. Konut, kurum ve kuruluşlarda kullanım sonucu ortaya çıkan sular evsel atık sulardır. Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgelerinden ortaya çıkan atık sular ise endüstriyel atık sulardır. Endüstriyel atık suların özelliği, her üretim sektöründe ortaya çıkan atık suların farklı özelliklere sahip olmasıdır. Üretim faaliyetine göre sudaki ana kirletici maddeler farklı olur. Bu nedenle her üretim sektöründe ortaya çıkan atık sular farklı özelliklere sahip olduğundan, endüstriyel arıtma tesisleri sektör ve atık su karakterine göre özel olarak planlanır.

Endüstriyel arıtma tesislerinde fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemlerine ilave olarak kimyasal su arıtma yöntemlerinin de kullanılması gereklidir. Sanayide kullanılan sulardan kaynaklanan atık suları arıtabilmek için pek çok işlem yapılması gerektiğinden, hem daha gelişmiş bir atık su arıtma tesisine ihtiyaç vardır, hem de suyun ardı ardına pek çok işlemden geçirilmesi gerekir. Bu nedenle endüstriyel su arıtma tesisleri hem inşası bakımından, hem de işletilmesi bakımından yüksek maliyetlidir.

Endüstriyel arıtma tesislerinin avantajı, çoğu zaman elde edilen suyun üretimde yeniden kullanılabilmesidir. Bu yönü ile bakıldığında, bu husus maliyetleri aşağıya çeken bir unsurdur.

Organize sanayi bölgelerinde büyüklüğüne göre bir veya birkaç endüstriyel arıtma tesisi bulunabilir. Benzer üretim yapan firmaların atık sularının aynı tesiste arıtılması, suda bulunan ana kirletici maddeler benzer olacağından daha avantajlıdır.

Endüstriyel atık sularda doğal olarak sadece üretim faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenme söz konusu değildir. Zira, sanayi tesislerinde çalışan insanların evsel atıkları da bu suya karışmaktadır. Endüstriyel arıtma tesislerinde kimyasal arıtmanın yanında biyolojik arıtma yönteminin de kullanılmasının nedeni budur. Bununla birlikte, bazı üretim tiplerinde ortaya çok zararlı bir şekilde kirletilmiş sular ortaya çıkabilmektedir. Özel bir işleme tabi tutulması gereken bu tür atık suları çalışanların evsel atık sularından ayırmak faydalı olacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir