Genel

Uygun Fiyatlı Atıksu Arıtma Tesisi Kurulumu Atıksular oluşum aşaması bakımında birçok insani ve çevresel faktör sebebiyle kirlenebilmekte ve bu anlamda atıksuların yeniden kazandırılması gerekmektedir. Atıksuların yeniden kazandırılması için gerekli olan en önemli yapı arıtma tesisleri olduğundan dolayı, atıksu miktarına göre arıtma tesislerinin büyüklüğü ve küçüklüğü farklılık göstermektedir. Atıksu tesislerinin kuruluş aşamasında birçok önemli faktör etkili […]

Su Arıtma Tesisleri Nerelerde Kullanılır? Su, yaşantıda her alanda kullanılan önemli bir ihtiyaçtır ve ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesinde yer alan temel fizyolojik ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. İnsan için önemli olan ve sürekli kullanılması gereken su, bazı durumlarda kirli yani atık su haline gelmekte ve bunun sonucunda oluşan atık su, arıtılarak kullanılabilir hale getirilmeli veya doğaya […]

Su Arıtma Tesisi Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Su kullanımı günlük hayatta oldukça yoğundur ve geçmişe bakıldığında, medeniyetler hep su birikintileri etrafında kurulmuştur. Suyun hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olmasıyla beraber, temiz ve içilebilir bir su ihtiyacı da her geçen gün artmakta ve unun için birçok sistem ve tesis geliştirilmektedir. Su arıtma tesisleri açısından bakıldığında, […]

Endüstriyel Su Arıtma Tesisi Suyun hayatımızdaki yeri yaşantımızdan itibaren başlamakta ve ölünceye kadar suya her anımızda ihtiyaç duymaktayız. Susuz bir yaşamın mümkün olmayacağı gibi, suyun temiz olması da bir ihtiyaçtır ve bu nedenle arıtma sistemlerine, arıtma tesislerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Fabrikalar, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda üretim prosesleri sonucu oluşan temiz olmayan […]

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme Suyun yaşamdaki rolü oldukça büyüktür ve susuz bir yaşam olmayacağı gibi, temiz su olmadan da bir yaşam olmayacaktır. Temiz suyun oluşması aşamasında ise arıtma sistemleri ve tesisleri bulunmaktadır ancak, tesis açısından bakıldığında, atıksuyun miktarının göz önüne alınması gerekecektir. Atıksuların oluşması aşamasından itibaren arıtılma aşamasına gelene kadar birçok olumsuz durum bulunmaktadır ve […]

Atıksu Arıtma Tesisi Kurulum Maliyeti İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu içecek şüphesiz ki su olmaktadır ve suyun kullanımı insanlığın var olduğu günden itibaren giderek daha kötü olmaya başlanmıştır. Çünkü birçok çevresel faktör ve fabrikaların atıkları, suların kirlenmesine veya farklı maddeler tarafından saflık derecesinden ayrılmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan atıksular, çevrede aktıkça veya insanlar tarafından […]

Uygun Fiyatlı Atıksu Arıtma Tesisi Kurulumu Atıksular oluşum aşaması bakımında birçok insani ve çevresel faktör sebebiyle kirlenebilmekte ve bu anlamda atıksuların yeniden kazandırılması gerekmektedir. Atıksuların yeniden kazandırılması için gerekli olan en önemli yapı arıtma tesisleri olduğundan dolayı, atıksu miktarına göre arıtma tesislerinin büyüklüğü ve küçüklüğü farklılık göstermektedir. Atıksu tesislerinin kuruluş aşamasında birçok önemli faktör etkili […]

Atıksu Arıtma Tesisi Kullanım Alanları Yaşam boyunca insanların birçok farklı etken sebebiyle kirlettikleri sulara atın su adı verilmektedir ve atıksulardan geri dönüşüm elde edilebilmesi için, atıksu arıtma tesisleri kurulmaktadır. Atıksu oluşumu evlerde ve endüstriyel alanlarda oluşabilmekte ve sonucunda ortaya çıkan kullanılamayan su, çevreye oldukça zarar vermektedir. Bu süreçte atıksuların yeniden kullanılması gerektiğinden dolayı, çevreye daha […]

Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri Atık Sular, evler ve endüstriyel alanlar gibi daha birçok alanında üretim ve kullanım aşamasında kirlettiği sular sebebiyle oluşmaktadır ve bu atık sular tesislerde arındırılarak, temiz ve bakterilerden arınmış hale gelmektedirler. Atık su arıtma tesisleri bu açıdan pek çok kola sahiptir ve bu kollar yardımı ile pek çok farklı sistemle sular arıtılmaktadır. […]

Ters Ozmoz Sistemi Nedir? İçme suyu elde etmek ve diğer alanlarda da kullanabilmek için suyun arıtılmasını sağlamak için pek çok farklı filtrasyon sistemleri uygulanmaktadır ve bu sistemlerin başında, ters ozmoz sistemi gelmektedir. Ters ozmoz sistemi nedir? Bir filtrasyon sistemi olmasına karşın, diğer su arıtma sistemlerinden farklı olarak daha çok etkin olarak dikkat çekmekte ve bu […]