Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri

Atık Sular, evler ve endüstriyel alanlar gibi daha birçok alanında üretim ve kullanım aşamasında kirlettiği sular sebebiyle oluşmaktadır ve bu atık sular tesislerde arındırılarak, temiz ve bakterilerden arınmış hale gelmektedirler. Atık su arıtma tesisleri bu açıdan pek çok kola sahiptir ve bu kollar yardımı ile pek çok farklı sistemle sular arıtılmaktadır. Arıtma işleminin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonrasında zararlı maddelerin oluşumu kontrol edilmekte ve arıtma işleminin standartları kontrol edilmektedir. Geçmiş yıllara bakıldığında, yakın geçmişimizde köy ve kasabalarda kurulan arıtma tesisleri büyük oranda etkili olmuştur ve bu alanlarda kullanım genişlemiştir. Bu tesislerin etkin bir şekilde kurulmuş olmaması durumunda, atık sular çevreye ve tabiata büyük zararlar vermekle beraber, hayvan ve bitkilerin yapısına da büyük zararlar vermektedir. Atıksu arıtma tesisi üniteleri bu anlamda tesislerin en önemli konumundadır. Ünitelerin oluşumu ve belirlenmesinde tesisin büyüklüğü ve etkinliği önemli rol oynamaktadır.

Atıksu arıtma tesisi üniteleri atık suyun arıtılmasından sonlanmasına kadar aradaki tüm kısımları içerisine almaktadır. Bu açıdan bakılacak olursa, üniteler aşağıda sıralanmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri Nelerdir? 

  • Atıksu Giriş Ünitesi: Atık suyun tesise ilk giriş aşamasını giriş ünitesi oluşturmaktadır. Bu üniteden giriş yapan atık sular, daha sonra ızgaralardan geçerek diğer ünitelere doğru ilerler.
  • Atıksu Kum Tutucu Ünitesi: Giriş ünitesinden itibaren ilerleyen su, kum tutucu üniteye gelince, içerisindeki kumlardan ayrıştırılır ve daha saf bir yapıyla ilerlemeye devam eder.
  • Anaerobik Ünite: Önceki üniteden gelen atık su, biyolojik ayrıştırmadan geçer.
  • Hava Ünitesi: Bakterilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan ortam oluşturulur ve atık suyun işlemden geçmesi sağlanır.
  • Son Çökelti Ünitesi: atık suyun bu aşamadan geçerken dinlendirilmesi sağlanır.

Bahsedilen tüm ünitelerden atık sular geçirilmekte ve tüm işlemler büyük bir profesyonellikle yapılmaktadır. Firmamızda bu konuyla ilgili gerekli olan ekipmanlar ve alanında uzman mühendisler bulunmaktadır. Bu sebeple tüm arıtma işlemlerin profesyonel bir sistemde çalışmakta ve atık suların aktif olarak arıtılmasını sağlamaktayız. Bu konuda bizlerden daha detaylı bilgi almak isterseniz, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir