Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık su arıtma tesisleri, insanların konutlarda, kurum ve kuruşlarda ve sanayi tesislerinde kullanımı sonucunda kirli hale gelen suyun yeniden kullanılabilmesi için arındırılması veya doğaya salmadan önce, zararlı maddelerden arındırılması işleminin yapıldığı tesislerdir. Atık su arıtma tesislerinde atık sular kirletici maddelerden arındırılarak kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmı veya tamamı yeniden kazandırılarak yeniden kullanılabilir veya en azından doğaya boşaltıldığında çevreye zarar vermeyecek bir hale getirilir.

Konut, kurum ve kuruluşlardan ortaya çıkan sular evsel atık sulardır. Bu atık suların en az yarısını, gri su denilen, duş, lavabo, küvet vs. den gelen nispeten az kirlenmiş olan sudur. Bu tür suları arıtmak için daha basit su arıtma sistemleri kullanılır.

Köy, site, yazlık site, tatil köyü, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, dinlenme tesisi, şantiye gibi küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması için ise paket atık su arıtma tesisleri kullanılır. Paket atık su arıtma sistemleri genellikle küçük, az yer kaplayan, saçtan imal edilen, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamalarının tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirildiği tesislerdir. Bu tür yerleşim birimlerinden gelen atık suların miktarı yükseldikçe, betonarme olarak imal edilmiş kanalları, havuzları ve filtreleri olan daha büyük ebatta ve gelişmiş su arıtım tesisleri kurulur.

Büyük şehirlerde atık sular kanalizasyon sistemleri vasıtasıyla betonarme olarak inşa edilen, gelişmiş atık su arıtma tesislerine aktarılır ve burada arıtıldıktan sonra doğaya, genellikle de nehir veya denizlere salınır. Şehir arıtma sistemleri fiziksel, biyolojik veya kimyasal arıtma olarak ayrı ayrı kurulan betonarme yapılardan kurulur. Tüm yöntemlerin bir arada uygulandığı tesisler de mevcuttur.

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardaki üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların geri kazanılması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulmuş olan atık su arıtma tesislerine ise endüstriyel su arıtma tesisleri denilir. Bu tür arıtma tesisleri her üretim sektöründe ortaya çıkan atık sular farklı özelliklere sahip olduğundan, sektör ve atık su karakterine göre özel olarak planlanmaktadır. Endüstriyel atık suların arıtılmasında kimyasal su arıtma yöntemleri kullanılır. Kimyasal arıtma, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ve çözülmemiş, askıda kalan maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi yoluyla yapılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir