Atık Su Arıtma Tesisleri Hakkında Bilgi

Çevremizde gittikçe daha fazla sayıda görmeye başladığımız çeşitli tip ve büyüklükteki atık su arıtma tesisleri hakkında bilgi sahibi olmak için önce bu ihtiyacın nereden çıktığına, su arıtmanın neden bu kadar önemli hale geldiğine bir bakalım.

İnsanların suyu kullanımıyla oluşan evsel ve endüstriyel olarak meydana gelen kirli suya atık su denir. Atık sular doğaya olduğu gibi bırakıldığında çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açar. Bu nedenle atık suları ya yeniden kullanım için arıtmak, ya da en azından doğaya vermeden önce zararlı maddelerden arındırmak hem çevreye saygının gereği hem de yasal bir zorunluluktur. Bu arındırma işlemini yapan sistemlere atık su arıtma sistemleri denir.

Suyun önemi ve atık suyun ne olduğu konularına kısaca baktıktan sonra, şimdi de atık su arıtma tesisleri hakkında bilgi verelim.

Kanalizasyon sisteminin olmadığı yazlık ve çiftlik evlerinde, küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (köy, site, yazlık site, tatil köyü, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, dinlenme tesisi, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla paket atık su arıtma sistemleri kullanılır. Paket atık su arıtma sistemlerinde genellikle doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir. Bu sistemler sacdan imal edilmiştir ve az yer kaplar.

Yerleşim biriminin büyüklüğü ve atık suyun miktarı arttıkça, betonarme su arıtma tesisleri devreye girer. Bunlarda atık su birkaç havuzda çeşitli işlemlerden geçirilerek arıtılır.

Kentsel atık su arıtma sistemleri şehir arıtma sistemleri olarak da adlandırılmakta olup, biyolojik veya kimyasal arıtma olarak ayrı ayrı kurulan betonarme yapılardan kurulur. Hem biyolojik hem de kimyasal arıtmanın bir arada yapıldığı sistemler de mevcuttur.

Kimyasal ve endüstriyel atık su arıtma sistemleri, endüstriyel atık suların arıtılmasında kullanılır. Kimyasal arıtma, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ve çözülmemiş, askıda kalan maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi ile yapılır. Endüstriyel arıtma tesislerinde her üretim tipinde farklı atıklar ortaya çıktığından, arıtma tesisi bu husus dikkate alınarak kurulur. Atık su arıtma tesisleri hakkında bilgi almak isterseniz irtibat numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir