Atık Su Arıtma Tesisi Nedir?

İnsanların kullanımı sonucu kirlenen suya atık su denir. Başlıca konut ve kurum ve kuruluşlarda kullanılan evsel atık sular ile sanayi ve üretim tesislerinde üretim prosesleri nedeniyle meydana gelen endüstriyel atık sular olmak üzere iki grupta incelenebilecek olan atık sular doğaya olduğu gibi bırakıldığında çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açar.

Peki, atık su arıtma tesisi nedir? İnsan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturduğundan dolayı, atık suları yeniden kullanım için arıtmak ya da en azından doğaya vermeden önce zararlı maddelerden arındırmak gerekir. Bu arındırma işlemini yapan sistemlere atık su arıtma sistemleri denir. Atık su arıtma tesisi nedir? sorusuna bir başka deyişle, insanların evde, kurum ve kuruşlarda ve sanayi tesislerinde kullanımı sonucunda kirlenen suyun yeniden kullanılabilmesi için arındırılması veya doğaya salmadan önce, zararlı maddelerden arındırılması işleminin yapıldığı tesislerdir şeklinde de cevap verilebilir.

Atık sular, evsel atık sular ve endüstriyel atık sular olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. Evsel atık su arıtma tesisi nedir? konusuna gelince; konut, kurum ve kuruluşlarda kullanım sonucu ortaya çıkan sular evsel atık sulardır. Bu şekildeki suları temizlemek üzere inşa edilen atık su arıtma tesisleri evsel atık su arıtma tesisi olarak adlandırılabilir. Evsel atık suyun en az kirli olan duş, lavabo, küvet vs. den gelen nispeten az kirlenmiş olan gri atık su arıtma sistemleri,  suyun tekrar kullanılmak üzere arıtılması için kullanılır.

Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması için ise paket su arıtma tesisleri kullanılır. Paket atık su arıtma sistemleri genellikle küçük, az yer kaplayan, sacdan imal edilen tesislerdir. Bu tür yerleşim birimlerinden gelen atık suların miktarı yükseldikçe, betonarme olarak imal edilmiş kanalları, havuzları ve filtreleri olan daha büyük ebatta ve gelişmiş su arıtma tesisleri kurulur.

Peki endüstriyel atık su arıtma tesisi nedir? Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardaki üretim prosesleri sonucu oluşan atık suların geri kazanılması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulmuş olan atık su arıtma tesisleri ise endüstriyel su arıtma tesislerdir. Her üretim sisteminde farklı atık maddeler ortaya çıktığından, endüstriyel atık su arıtma tesisleri bu atık maddelere göre dizayn edilir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir