Atık Su Arıtma Prosesleri

Her işlem ve yapılan işin belli bir aşaması ve süreci bulunmaktadır. Mühendislikte bu süreçlere genel olarak verilen isim proses olmakta ve yapılan işlerin süreçleri konusunda bilgi verilirken bu kelime kullanılmaktadır. Atık su arıtma prosesleri de bu genel olarak atık suyun arıtılmasında yaşanan durumları ve genel olarak işleyen süreçleri ifade etmektedir. Atık suların arıtılması aşaması mecburen birkaç aşamadan geçmekte ve ancak o şekilde sağlıklı ve tekrar kullanılabilir bir hale gelebilmektedir. Aksi takdir de daha basit bir sistem ile bu işin yapılması suların başarılı bir şekilde arıtılmasını engelleyecek ve bu da işlemin yeterince etkili olmamasına neden olacaktır.

Firma olarak ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz sistemler ile atık sularının başarılı süreçlerden geçerek amacına uygun bir şekilde bu işlemlerin tamamlanmasını sağlamaktayız. Atık su arıtma prosesleri konusunda biraz bilgi verecek olursak. Öncelikle kullanılan arıtma yöntemine bağlı olarak bu arıtma süreçleri de biraz daha farklı işlemektedir. Ayrıca arıtılacak suyun evsel veya endüstriyel oluşu da yine süreci etkileyen bir başka faktör olmaktadır. Örneğin biraz evsel atık sularının arıtma sürecinden bahsedecek olursak.

Evsel Atık Sularının Arıtma Prosesleri

Evsel atık suları endüstriyel atık sularından her hangi bir farkı bulunmayan hatta kanalizasyon vesaire sularını da içerisine aldığı düşünüldüğünde çok daha kirli ve sağlıksız sulardan oluşmaktadır. Bu suların arıtılması sürecinde uygulanan birkaç işlem adımı bulunmaktadır. Atık su arıtma prosesleri ile birlikte yürütülen bu süreçler birbirinden çok da farklı olmamaktadır.

Birincil aşama olarak ön arıtma ismi verilen bir süreç ile bu atık suların arıtılması işlemine başlanmaktadır. Bu aşamada atık su çeşitli ızgaralardan geçirilerek suyun içerisinde kaba halde bulunan kirler ve pislikler bir havuzda toplanmaya çalışılır. İkinci aşama ise sırası baz alınarak ikincil arıtma olarak adlandırılır ve bu aşamada ise daha çok biyolojik bir arıtma yöntemi kullanılır ve çökeltme havuzları olarak adlandırılan kısımda dezenfektasyon işlemi gerçekleştirilir. Son aşama olan üçüncül arıtmada ise atık suyun içerisinde bulunan azotların ve fosfatların temizlenmesi işlemi gerçekleştirilerek süreç tamamlanır. Daha sonra bu atık sular tekrar kullanılmak üzere sizlerin kullanabilmesi için çeşitli depolara aktarılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir