Atık Su Arıtma Prosedürü

Atık su arıtma prosedürü, kirli suyun arıtılarak yeniden kullanılmak üzere veya yeniden doğaya bırakıldığında çevre kirliliği yaratmayacak bir temizliğe getirilmesi için yapılması gereken işlemler serisidir.

Atık su arıtma prosedüründe öncelikle bir yerleşim yeri veya sanayi tesisinden çıkan atık suların niteliği ve miktarı analiz edilir. Sonrasında buna uygun bir atık su arıtma sistemi imal veya inşa edilir. Daha az miktardaki ve evsel atıklar gibi kirliliği daha az olan atık sular için paket su arıtma tesisleri mevcuttur. Daha fazla miktarlarda veya endüstriyel atık suları arıtmak için ise daha büyük kapasiteli su arıtma tesislerine ihtiyaç vardır.

Atık su arıtma prosedürünün uygulama başlangıcında, atık sular bünyesindeki askıda bulunan maddeleri arındırmak için önce kaba ızgaradan, daha sonra ince ızgaralardan geçirilir. Bu şekilde büyük ebattaki katı maddelerin arıtma sistemine zarar vermesi de önlenmiş olur. Daha sonra atık sular kum tutuculardan geçirilerek daha da küçük ebattaki katı maddelerden arındırılır. Izgara, süzgeç ve filtrelere takılmayacak kadar küçük olan askıda maddelerin uzaklaştırılması için ise çökeltme havuzları kullanılır. Bu havuzlarda belli sürelerle dinlendirilen atık suların içindeki katı maddeler çamur şeklinde dibe çöker.

Bu şekilde fiziksel arıtımı tamamlanmış olan atık sulara, içerisinde bulunan çözünmüş kirleticilerin arındırılması için biyolojik ve/veya kimyasal yöntemlerle arıtma yapılarak su yeniden kullanılabilir ya da en azından çevreye zarar vermeyecek hale getirilir.

Daha ziyade evsel atık suların arıtımında kullanılan biyolojik su arıtma yönteminde arıtma işlemi, atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin çeşitli bakteriler yardımı ile biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde parçalanması ile gerçekleşir. Bu arıtma yönteminde biyolojik filtreler, aktif çamur, stabilizasyon havuzları, aerobik (oksijenli) ve anaerobik (oksijensiz) sistemler kullanılır.

Endüstriyel atık su arıtma prosedürü ise biraz daha farklıdır. Hemen hemen her endüstri tipinde farklı niteliklerde ana kirletici maddeler söz konusudur.  Bu nedenle endüstriyel su arıtma tesisleri bu ana kirleticilere uygun olarak dizayn edilir ve ona uygun yöntemler kullanılır. Endüstriyel atık su arıtmada genellikle son aşamada kimyasal arıtma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde atık suların içine bazı kimyasallar eklenerek kirletici reaksiyona girmesi sağlanır. Bunun sonucunda pıhtılaşan ve/veya yumaklaşan kirletici maddeler sudan uzaklaştırılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir