Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır?

Gelelim atık su arıtma nasıl yapılır ? sorusunu incelemeye: Atık sular temel olarak üç yöntemlere arıtılır;

 • Fiziksel arıtma
 • Kimyasal arıtma
 • Biyolojik arıtma

Evsel atık sular için genelde fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemleri tercih edilirken, endüstriyel atık suların arıtımında üretim alanına göre suyu kirleten esas madde esas alınarak kimyasal yöntemler kullanılır. Şunu da bilmek gerekir: Atık su arıtma tesislerinde bu yöntemler tek başına değil, karma olarak, birbirlerini destekleyecek şekilde uygulanır

Fiziksel arıtma Yönteminde; atık suyun içindeki maddelerin boyut,  akışkanlık, özgül ağırlık, vb. fiziksel özelliklerine bağlı olarak uygulanan arıtma yöntemleridir. Fiziksel arıtma yöntemlerinde kullanılan üniteler şunlardır:

 • Izgaralar
 • Kum tutucular
 • Çökeltme tankları
 • Filtrasyon havuzları

Kimyasal arıtma yönteminde; atık suyun içerisinde tespit edilen maddelerin kimyasal özelliklerine bağlı olarak, üzerine eklenen kimyasal maddelerle etkileşime girmelerini sağlamak suretiyle arıtma yapılır.

Biyolojik arıtma yönteminde; atık sudaki çözünmüş organik kirleticiler biyokimyasal reaksiyonlarla uzaklaştırılır. Bu yönetmede kullanılan ünitelerin başlıcaları biyolojik filtreler, aktif çamur, stabilizasyon havuzları ve anaerobik sistemlerdir.

Evsel atık sularda atık su arıtma nasıl yapılır?

Evsel atık suların arıtılmasında ön arıtma üniteleri, ikincil arıtma üniteleri ve üçüncül arıtma üniteleri kullanılır.

 • Ön arıtmada; birbirini takip edecek şekilde kaba ızgaradan geçirme, ince çubuk ızgaradan geçirme, debi ölçümü, atık suyun terfi edilmesi, kum tutucudan geçirme ve ön çökeltme havuzlarında toplama işlemleri yapılır.
 • İkincil arıtmada; biyolojik arıtma, son çökeltme havuzları ve dezenfeksiyon işlemleri yapılır.
 • Üçüncül Arıtmada; azot ve fosfat uzaklaştırması işlemleri yapılır.

Ön arıtmada atık su arıtma nasıl yapılır?

 • Kaba ızgaralar: Kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için kullanılır.
 • İnce çubuk ızgaralar: Daha küçük maddelerin ayıklanması için kullanılır.
 • Kum tutucular: Atık suda bulunan kum, çakıl v.b. gibi kolayca çökebilen maddeler pis sudan uzaklaştırılır.
 • Ön çökeltme havuzları: Atık su içerisinde geriye kalan askıdaki katı maddeleri atık sudan uzaklaştırmak için kullanılır.
 • Stabilizasyon Havuzları: Atık suların içerisinde bulunan organik maddelerin biyolojik parçalanması yoluyla arıtıldığı havuzlardır. Çok koku yaydıklarından yerleşim birimlerinde tercih edilmez.
 • Fakültatif Havuzlar: Stabilizasyon havuzlarının üst bölümü aerobik, alt bölümünün anaerobik arıtma tarzında tasarlanmış şeklidir. Yerleşim birimlerinde en yaygın olan arıtma türü budur.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir