Arıtma Tesisleri

Arıtma Tesisleri

Arıtma Tesisleri

Arıtma tesisleri amaç olarak gün geçtikçe kayba uğrayan doğal su kaynaklarının, ileride insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için, kullanılmış atık suyun geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için arıtma tesisleri kurulumu, işleyişi ve denetimi yasal olarak düzenleme altına alınmıştır.

Hem evsel atık suların hem de endüstriyel atık suların geri kazanımı amacını güden arıtma tesisleri, atık suyun toplanması, arıtma işleminin gerçekleşmesi ve suyun kullanılacağı alana gönderilmesi olarak üç aşamada işlem yapar. Atık su birbiri ardına çeşitli tanklardan geçerek fiziksel, biyolojik ve kimyasal işlemlerden geçer. Ortaya çıkan arındırılmış su, daha önce belirlenen kullanım alanlarına yönlendirilerek geri kazanım sağlanmış olur.

Suyun kullanım sonucu atık suya dönüşmesi ile fiziksel, kimyasal özellikleri ve içinde bulunması gereken gerekli bakteri ve değerleri tekrar geri kazandırabilmek ve suyun ulaştırılacağı alana uygun hale getirebilmek için arıtma tesisleri  kurulumu ve denetimi giderek önem kazanmaktadır.  Arıtma tesisleri kurulumu, uygun bir planlama ve tasarım ile gerçekleştirilir.  Uygun bir inşaat alanı seçilir, alanın zemin etütleri yapılır, uygun proses seçilir ve projelendirme yapılır. Kentsel arıtma tesisleri genel olarak en düşük kotlu yerlerde ve kanalizasyon hattının yönüne göre belirlenir.

Tesisin yapılacağı yerin belirlenmesinden sonraki aşama, zemin etüdü çalışmasıdır. Arıtma tesisleri genel olarak yüksek tonajlı sular barındıran havuzlardan oluşur. Bu nedenle taşıyacağı yük kapasitesi özellikle dikkate alınmalıdır.

Arıtma tesisi inşa ederken kullanılan malzemeler: Çelik, betonarme betonu, demirli çimento ya da ön gerilmeli betondur.  En çok tercih edilen malzeme ise ön gerilmeli beton ve betonarme betonudur. Bu malzemelerin maliyetleri düşüktür ve bakım, onarımı kolaydır. İnşaat malzemesini seçerken işlemin fiziksel boyutu, çeşitliliği, hidrojen sülfür, klor gibi malzeme ömrüne etki eden unsurlar dikkate alınması gereken faktörlerdir. Malzemenin tesiste oluşabilecek korozyona karşı korunması amaçlanmalıdır. Bu korozyonun oluşma nedenleri sıcaklık, nem, sudaki oksijen, karbondioksit, suyun ph değeri, erimiş haldeki ya da askıdaki katı maddeler, tesis kullanım süresi olabilir. Bu nedenle arıtma tesisi su tanklarının paslanmaz çelik, sert plastik ya da alüminyum olarak kaliteli maddeden seçilmiş olması gerekmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir