Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisi

Evler, ticarethaneler, sanayi tesisleri kurum ve kuruluşlar vs. insanların yaşadığı her yerde kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulara atık su denir. Arıtma tesisi ise bu pis suların yeniden kullanılabilir veya boşaltıldıkları ortamın doğal, fiziksel biyolojik ve kimyasal özelliklerine zarar vermeyecek hale getirilmesi için yapılan işlemlere denilmektedir.

Atık suların %90’u su olmakla birlikte, içerisinde insan sağlığı için ayrıca bitkiler ve deniz yaşamı için tehlikeli olan, zararlı kimyasal maddeler, bakteriler, virüsler ve birçok zararlı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu nedenle atık suyla temas eden insanlar veya atık suya maruz kalan doğal ortamlarda hastalıklar ve bozulmalar meydana gelir. Arıtma tesisinde işlemden geçirilen atık sular yeniden kullanılabilir veya en azından atılacağı çevreye zarar vermeyecek hale getirilir.

Arıtma tesisinin kurulması ve işletilmesi pahalı bir yatırım gerektirmektedir. Ancak insan ve çevre sağlığının korunması için mutlaka gereklidir. İnsan nüfusu arttıkça su kullanımı artmaktadır. Dolayısıyla doğaya atılan atık su miktarı da artmaktadır. Atık suların herhangi bir işlemden geçirilmeden akarsulara oradan da denizlere atılması, akarsuların biyolojik yapısını bozmakta, akarsulardan sulanan tarım arazilerini etkilemekte, denize ulaştığında da denizlerde kirlilik yaratarak biyolojik dengeyi bozmaktadır. Günümüzde biraz geç de olsa bu ihtiyacın farkına varılmış ve atık suların arıtılmasıyla ilgili pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Belediyeler kanalizasyon yoluyla ev ve işletmelerden atılan atık suları akarsu veya denizlere vermeden önce arıtma tesislerinde işlemden geçirmekte, sanayi tesislerine kendi atıklarını arıtmaları için düzenlemeler getirmektedir.

Evsel atıklar daha çok mikroorganizmalar içerir. Dolayısıyla evsel atık arıtma tesisi daha ziyade biyolojik arıtmanın yapıldığı bir arıtma tesisidir. Evsel atıklarda çözülmüş ve katı halde atıklar bulunmaktadır. Süzme işlemi ile katı olanlar ayıklandıktan sonra, mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi ve suyun arıtılması sağlanır.  Sanayi atıkları ise daha çok kimyasal kirlenmeye sahiptir. Farklı üretim tesislerinde farklı özellikte kirlenmeye sahip atık sular ortaya çıkar. Endüstriyel arıtma tesisi sektörel özelliklere göre ve atık suların kirlenmesinden etken olan maddelere göre özel olarak kurulur.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir