Arıtma Tesisi Yapımı

Arıtma Tesisi Yapımı

Arıtma Tesisi Yapımı

Günümüzde çevresel bilincin geldiği seviye itibariyle, atık sular artık akarsular, denizler veya açık alanlara olduğu gibi bırakılmamaktadır. Özellikle belediyeler arıtma tesisi yapımı yoluyla kanalizasyon sularını arıttıktan sonra denize bırakmaktadırlar. Endüstriyel tesislere getirilen zorunluluklar nedeniyle, sanayi tesisleri atıklarını ya biriktirip, belediyelerin izin verdiği arıtma tesislerine nakletmek ya da kendilerine ait arıtma tesisi yapımı yoluna gitmektedirler. Bunun hangisinin seçileceğine verilecek kararı çıkan atık su miktarı, kirlenmenin derecesi ve her iki alternatifin maliyeti etkilemektedir.

Atık su arıtma tesisi yapımı kararı alan endüstriyel işletmeler, taşıma maliyetinden kurtulmak için atık suyun en fazla çıktığı tesislerin yanında, kendi arazilerinin içinde bir tesis yaptırarak işletmektedirler. Bunun için arıtma tesisi yapımı firmaları ile görüşerek onların uzmanlığından yararlanmaktadırlar. Ülkemizde bugün arıtma tesisi yapımı ile uğraşan pek çok firma vardır. İstenen etkiye göre farklı özellikte arıtma tesisi inşa edebilecek bilgi birikimi ve ekipmana sahiptirler.

Çeşitli tiplerde atık su arıtma tesisleri mevcut olmakla birlikte, bir arıtma tesisi başlıca olarak aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur:

  • İlk ve ara pompa istasyonları: Kanalizasyon şebekelerinde, arıtma tesisi girişi ve tesis içindeki atık suyu yükseğe çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.
  • Izgaralar: Izgaralar sonraki ünitelerdeki ekipmanları korumak amacıyla kullanılır. Kaba, orta ve ince olmak üzere üç tipte ele alınır.
  • Dengeleme ve ön çöktürme: Dengeleme tankı ani atık boşaltımlarının etkisinden korunmak amacıyla kullanılır. Evsel atık suların arıtımında herhangi bir kimyasal madde kullanılmaksızın ön çöktürme yapılır. Bazı endüstriyel atık suların arıtımında ise çökeltme sırasında kimyasal madde kullanılması gerekebilir.
  • Biyolojik arıtım birimleri: Biyolojik arıtma genel olarak atık su içerisinde çözünmüş halde bulunan organik kirleticilerin canlı organizmalar vasıtasıyla parçalanması işlemidir.
  • İkinci çökeltme sistemi,
  • Gerekiyorsa veya istenirse suyun yeniden kullanımı için ileri arıtım,
  • Çamur yoğunlaştırma,
  • Çamur kurutma ve temizleme: Havuzlarda biriken fazla çamur ünitede çökelir ve birkaç yılda bir çamur temizlenerek ünite boşaltılır.
  • Dağıtma kanalları ve borular
  • Kontrol ünitesi

Atık su arıtma tesisi yapımına karar işletmeler bu işle ilgilenen firmaların tavsiyelerine göre ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak tip ve büyüklükte bir arıtma tesisini inşa ettirir ve işletirler.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir