Arıtma Tesisi Projesi Nasıl Çizilir?

Arıtma Tesisi Projesi Nasıl Çizilir?

Arıtma Tesisi Projesi Nasıl Çizilir?

Arıtma tesisleri, bu konuda faaliyet gösteren firmalar tarafından yapılır. Tesisin tipi, kapasitesi ve büyüklüğü atık suyun niteliğine ve miktarına göre tasarlanır. Şimdi arıtma tesisi projesi nasıl çizilir konusuna bir göz atalım.

Arıtma tesisi konusuyla iştigal eden firmalar, talep üzerine, öncelikle bir konut, site, yazlık, tatil köyü, sanayi tesisi vs. den çıkan atık suların miktarını ve niteliğini analiz eder. Atık su içindeki maddelerin niteliği kurulacak arıtma tesisinin tipini, atık suyun miktarı ise şeklini ve büyüklüğünü tayin eder.

Evsel atık sular için arıtma tesisi projesi nasıl çizilir?

Evsel atık suları arıtmak için genellikle biyolojik arıtma tesisi projesi çizilir. Bunlar paket su arıtma sistemleri olabileceği gibi, daha büyük ve yerleşik, betonarme tesisler şeklinde de olabilir. Bu seçim, atık suyun miktarına ve tesisi inşa etmek için gerekli alana göre belirlenir. Paket su arıtma tesisleri az yer kaplayan, inşası ve işletmesi daha kolay olan sistemlerdir. Atık su arıtma işlemleri tek bir tank içerisinde birbiri ardınca gerçekleşen prosesler olabileceği gibi, atık su miktarı daha fazla ise her bir işlem için ayrı bir tank da inşa edilebilir. Bu durumda proje buna uygun çizilir. Atık su miktarı daha fazla olan yerleşim birimleri ve sanayi tesisleri için ise yerleşik betonarme sistemler tesis edilir.

Endüstriyel atık sular için arıtma tesisi projesi nasıl çizilir?

Endüstriyel arıtma tesisleri, her üretim sektöründe suyun kirlenmesine yol açan etken maddeler farklı olabileceğinden, bu tesislerin projesi sektör ve atık su karakterine göre farklı şekillerde çizilir.

Genellikle bir arıtma tesisi projesinde aşağıdaki üniteler yer alır:

  • Kaba ızgaralar: Kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için kullanılır. Kaba ızgaralarda çubuklar arası genişlik 4 cm civarındadır ve 30-60° açı yapacak şekilde yerleştirilirler.
  • İnce çubuk ızgaralar: Daha küçük maddelerin ayıklanması için kullanılır. Çubuklar arası genişlik 1,5-3 cm arasında değişir ve bunlar da 30-60° açı yapacak şekilde yerleştirilir.
  • Kum tutucular: Atık suda bulunan kum, çakıl v.b. gibi kolayca çökebilen maddeleri pis sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Kum tutucular dairesel veya uzunlamasına çökelten, havalandırmalı tipte olabilir. Temel amaç 0,2 mm’den büyük kum tanelerinin tutulmasıdır.
  • Atık su terfi üniteleri: Üniteleri arasında atık suyun hızının azalması nedeniyle atık suyu belirli bir kottan sisteme alabilmek için kullanılan pompa üniteleridir.
  • Ön çökeltme havuzları: Atık su içerisinde geriye kalan askıdaki diğer katı maddeleri atık sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Temel amacı atık suyu iki temel bileşene; çamur ve çökelmiş atık suya ayırmaktır. Böylece bu iki bileşen ayrı ayrı arıtılabilir.
  • Stabilizasyon Havuzları: Atık suların içerisinde bulunan organik maddelerin biyolojik parçalanması yoluyla arıtıldığı havuzlardır. Bu havuzlarda meydana gelen arıtma işlemi havuzun derinliğine bağlıdır. Az derin havuzlar oksijenli (aerobik), derin havuzlar (2,5-4 m) ise anaerobik (oksijensiz) parçalanma kuralına göre çalışır. Çok koku yaydıklarından yerleşim yerlerine yakın tesislerde tercih edilmez.
  • Fakültatif Havuzlar: Stabilizasyon havuzlarının üst bölümü aerobik, alt bölümünün anaerobik arıtma tarzında tasarlanmış şeklidir. Yerleşim birimlerinde en yaygın olan arıtma türü budur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir