Arıtma Tesisi Ne İşe Yarar?

Arıtma Tesisi Ne İşe Yarar?

Arıtma Tesisi Ne İşe Yarar?

Atık suların işlemden geçirilmeden doğaya karışması halinde oluşan tahribatın farkına varıldıktan sonra, günümüzde tesis ve işletmelerin bir kenarında atık su arıtma tesisleri görmeye alışmışsınızdır. Peki arıtma tesisi ne işe yarar, nasıl çalışır diye düşündünüz mü?

Arıtma tesisi ne işe yarar konusuna girmeden önce, neden böyle bir ihtiyacın doğduğuna bakalım. Sanayinin gelişmesi ve insan nüfusunun artmasıyla gittikçe artan miktarda atık su ortaya çıkmaya başlamıştır. Evsel atıklar daha ziyade foseptik çukurlarında lokalize edilirken, sanayi tesisleri atık suların atılabilmesi için daha çok akarsuların kenarlarında kurulmuştur. Belediye hizmetlerinin gelişmesinden sonra evsel atıklar da kanalizasyona verilmeye başlanmıştır. Kanalizasyonlar ise yine bir akarsuya veya doğrudan denize bağlanmıştır. Ancak bir süre sonra atık suların karıştığı akarsularda aşırı kirlenme nedeniyle doğal yaşamın bozulduğu, önceleri içilebilen akarsuların içerisindeki canlıların bile yaşayamayacağı hale geldiği, çevresindeki tarım arazilerinin de etkilendiği, bu şekildeki kirlenmiş akarsuların hastalık yaydığı görülmüştür. Atıkların sonuçta ulaştığı denizlerde ise biyolojik denge hızla bozulmuş, deniz yaşamı olumsuz halde etkilenmiş, kıyılar hastalık saçar hale gelmiştir. Deniz ve akarsulardaki tehlikenin farkına toplu balık ölümleri, buralardan yayılan pis koku ve temas eden insanların çeşitli hastalıklara yakalanmasıyla varılmıştır.

Neticede biraz geç de olsa, tehlikenin farkına varılmış ve atık suların bir yerlerde toplanarak bir takım işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir hale getirilmesine veya doğaya zarar vermeyecek hale getirildikten sonra salınmasına başlanmıştır. İşte bu işi yapan tesislere arıtma tesisi denir. Şimdi arıtma tesisi ne işe yarar diye düşündüğümüzde kafamızda daha iyi bir şekil belirmiş oldu sanıyoruz. Evet, kısaca arıtma tesisi kirli suların girdiği temizlenmiş olarak çıktığı tesislerdir. Diğer bir deyişle, evsel ve endüstriyel atık suların işlendiği, temizlendiği, yeniden kullanılabilir hale getirildiği veya doğaya salındığında zarar vermeyecek hale getirildiği tesislerdir.

Devletler tarafından düzenleme getirilen atık suların arıtılması meselesine belediyeler öncülük etmiştir. Belediyeler kanalizasyon sistemlerini geliştirmişler, akarsuların kenarlarında bulunan sanayi tesislerinin atıklarını doğrudan akarsulara akıtmasına yasak getirmişler, büyük arıtma tesisleri kurmuşlar, sanayi tesislerine de kendi atıklarının özelliklerine uygun özellikte arıtma tesisi kurmalarını zorunlu hale getirmişlerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir