Arıtma Tesisi Nasıl Kurulur?

Arıtma Tesisi Nasıl Kurulur?

Arıtma Tesisi Nasıl Kurulur?

Arıtma tesisi nasıl kurulur sorusunun cevabına geçmeden önce atı su nasıl oluşur,  nasıl kategorize edilir konularına bakalım:

Evler, ticarethaneler, sanayi tesisleri kurum ve kuruluşlar vs. insanların yaşadığı her yerde kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulara atık su denir. Atık suyun arıtılması ise, bu atık suların yeniden kullanılabilir hele getirilmesi veya atıldıkları ortamda çevresel özelliklere zarar vermeyecek hale getirilmesi için yapılan işlemlere denilmektedir.

Şimdi arıtma tesisi nasıl kurulurun cevabını bulmaya çalışalım:

Atık suların işlemden geçirilmeden olduğu gibi doğaya karışması halinde oluşan hastalıklar ve çevresel tahribatın farkına varıldıktan sonra, günümüzde tesis ve işletmelerin bir kenarlarında atık su arıtma tesisleri görmeye alışmışsınızdır. Peki bu arıtma tesisi nasıl kurulur?

Atık su arıtma tesislerini kurmadan önce atık suların hangi ortamdan geldiğine bakılır ve ona göre bir arıtma tesisi tasarlanır.

Bir atık su arıtma tesisinde atık sular havalandırma, çökeltme, filtreleme ve deşarj aşamalarından geçer. Bu işlemler ayrı ayrı havuzlarda yapılabileceği gibi, aynı tankta birbirini takip eden işlemler olarak da yapılabilir.

İnsanların konutlarda, kurum ve kuruluşlarda kullandığı sulardan oluşan atık sular evsel atık sulardır. Bu atık suların en az yarısını, gri su denilen, nispeten daha az kirli olan duş, lavabo, küvet vs. den gelen sular oluşturur. Bu tür suları arıtmak için daha küçük ve basit su artma sistemleri kurulur. Bu sistemler genellikle paket su arıtma sistemlerdir. Kapalı bir tank şeklinde genellikle saçtan imal edilir. Paket atık su arıtma sistemleri genellikle küçük, az yer kaplayan, saçtan imal edilen, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamalarının tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirildiği tesislerdir.

Köy, site, yazlık site, tatil köyü, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, dinlenme tesisi, şantiye vb.) oluşan, gri ve diğerleri olarak ayrıştırması yapılmayan evsel nitelikli atık suların arıtılması için kullanılan paket su arıtma tesisleri ise, atık suyun miktarı ve kirliliği daha fazla olduğu için daha büyük ve karmaşık olarak dizayn edilir.  Bu tür yerleşim birimlerinden gelen atık suların miktarı arttıkça, birkaç paket su arıtma sistemi veya betonarme olarak imal edilmiş kanalları, havuzları ve filtreleri olan daha büyük ebatta ve gelişmiş su arıtım tesisleri kurulur.

Peki, sanayi tesisleri, fabrikalar ve organize sanayi bölgelerinden ortaya çıkan atık suların arıtılması için arıtma tesisi nasıl kurulur? Bu tür atık sular, endüstriyel su arıtma sistemlerinde arıtılır. Endüstriyel arıtma tesisleri, her üretim sektöründe ortaya çıkan atık sular farklı özelliklere sahip olduğundan, sektör ve atık su karakterine göre faklı özelliklerde tasarlanır ve inşa edilir.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir