Arıtma Tesisi Kurulumu

Arıtma Tesisi Kurulumu

Arıtma Tesisi Kurulumu

Arıtma tesisi kurulumu neden önemlidir ? Atık su, insanların yaşadığı evler, siteler, ticarethaneler, sanayi tesisleri, kurum ve kuruluşlarda kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulardır. Ortaya çıkan bu atık suların yeniden kullanılabilir hele getirilmesi veya atıldıkları ortamda çevresel özelliklere zarar vermeyecek hale getirilmesi için yapılan işlemlere su arıtma denilmektedir.

Bir yandan yasal düzenlemeler nedeniyle atık suların uygun bir şekilde bertaraf edilmesinin gerekliliği, diğer yandan artan su ihtiyacı ve atık suları yeniden kazanarak tekrar kullanabilme imkânları, arıtma tesisi kurulumunu hızlandırmıştır.

Arıtma tesisi kurulumu, bu konuda faaliyet gösteren firmalar tarafından yapılır. Bu firmalar bir ev, site, yazlık, tatil köyü, sanayi tesisi vs. den çıkan atık suların miktarını ve niteliğini analiz ederek, buna uygun bir arıtma tesisi kurulumunu gerçekleştirirler.

Konutlar, kurum ve kuruluşlardan ortaya çıkan sular evsel atık sulardır. Bu atık suların en az yarısını, gri su denilen, nispeten daha az kirli olan duş, lavabo, küvet vs. den gelen sular oluşturur. Bu tür suları arıtmak için gerekli arıtma tesisi kurulumu daha küçük ve basit bir ölçekte olur. Bu sistemler genellikle paket su arıtma sistemlerdir. Kapalı bir tank şeklinde genellikle saçtan imal edilir. Paket atık su arıtma sistemleri genellikle küçük, az yer kaplayan, saçtan imal edilen, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamalarının tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirildiği tesislerdir.

Yerleşim birimlerinden çıkan evsel nitelikli atık suların arıtılması için kullanılan paket su arıtma tesisleri ise, atık suyun miktarı ve kirliliği daha fazla olduğu için daha büyük ve karmaşık olarak dizayn edilir.  Bu tür yerleşim birimlerinden gelen atık suların miktarı arttıkça, birkaç paket su arıtma sistemi veya betonarme olarak imal edilmiş kanalları, havuzları ve filtreleri olan daha büyük ebatta ve gelişmiş bir arıtma tesisi kurulumu söz konusu olur.

Sanayi tesisleri, fabrikalar ve organize sanayi bölgelerinden ortaya çıkan atık suların arıtılması için ise daha kapsamlı bir arıtma tesisi kurulumu gündeme gelir. Bu tür atık sular, endüstriyel su arıtma sistemlerinde arıtılır. Endüstriyel arıtma tesisleri, her üretim sektöründe ortaya çıkan atık sular farklı özelliklere sahip olduğundan, sektör ve atık su karakterine göre farklı özelliklerde tasarlanır ve inşa edilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir