Arıtma Tesisi Kuran Firmalar

Arıtma Tesisi Kuran Firmalar

Arıtma Tesisi Kuran Firmalar

Günümüzde arıtma tesisi kuran firmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu sayının gittikçe artmasında nelerin etkili olduğuna şöyle bir bakalım.

Ev ve işyerlerinden ortaya çıkan atık sular her geçen gün çoğalmaktadır. Çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturan bu duruma bir takım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Çevre bilincinin artmış olması ve yasal düzenlemeler nedeniyle atık suların kontrolsüz olarak doğaya atılması artık söz konusu değildir. Günümüzde küçük yerleşim birimleri ve sanayi tesisleri kendi atık su arıtma sistemlerini kurmak durumunda kalmaktadırlar. Bu talebin neticesi olarak arıtma tesisi kuran firmalar tesis edilmiştir.

Bugün arıtma tesisi kuran firmalar, talep sahiplerinin çeşitli ihtiyaçlarına uygun atık su arıtma tesisleri inşa etmek konusunda gün geçtikçe daha fazla tecrübe kazanmışlardır.  Bu firmalar su arıtma teknolojileri alanında dünyadaki gelişmeleri yakındaan takip ederek, dünyada bu konuda söz sahibi olan firmalarla işbirlikleri tesis ederek son derece başarılı işlere imza atmaktadırlar.

Yazlıkları veya yayla evleri kanalizasyona bağlı olmayanlar için geleneksel çözüm, fosseptik çukurları idi. Ancak bu çukurların zaman zaman vidanjörlerle alınması gerekmektedir. Bu bir masraftır. Üstelik ortaya çıkan atık suların geri kazanılmasıyla çok kıymetli olan ve giderek fiyatı artan suyu yeniden kullanabilme ihtiyacı ortadadır. Bu nedenle giderek daha fazla kişi bahçelerinin bir köşesinde su arıtma tesisi kurmaktadır. Arıtma tesisi kuran firmaların bu tür ihtiyaçlara yönelik olarak paket arıtma tesisi çözümleri mevcuttur.

Bir tatil sitesi ya da küçük bir köyde sorun daha büyüktür. Buralardan çok daha fazla atık su ortaya çıkmakta ve çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan, toplu olarak yaşamanın masrafları paylaşma avantajı vardır. Bu nedenle yöneticiler ve muhtarların öncülüğünde arıtma tesisi kuran firmalarla irtibat kurularak çözüm üretilmektedir. Bu firmalar yerleşim biriminden çıkan atık suyun miktarını ve özelliğini analiz ederek, uygun kapasitede bir artıma tesisini inşa etmektedirler.

Sanayi tesislerinde de aynı durum söz konusudur. Üstelik buralardan çıkan atık su miktarı fosseptik çukurlarıyla ya da arıtma tesislerine taşımayla baş edilebilecek gibi değildir. Arıtma tesisi kuran firmaların tecrübelerinden yararlanarak üretim faaliyetinden kaynaklanan atık sulara uygun evsafta bir arıtma sitemi tesis etmek artık en iyi çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir