Arıtma Tesisi Hakkında Bilgi

Arıtma Tesisi Hakkında Bilgi

Arıtma Tesisi Hakkında Bilgi

Temel yaşam kaynağımız olan su, tüm dünyada giderek azalarak tehlike boyutlarına ulaşmıştır. Hızlı nüfus artışı, yaşam standartlarındaki gelişme kişiler üzerindeki su kullanma payının giderek artmasına neden olmaktadır. İnsan nüfusunun artması neticesinde sanayileşmenin artması, yeni fabrikalar ve artan tarım alanları suya gereksinimin artmasına neden olmaktadır. Hızla yaşanan kentselleşme faktörü ve tüm yasal düzenlemelerle konulan kurallar ile arıtma tesisi hakkında bilgi verilmesine rağmen sanayi sektöründeki atıkların doğal kaynaklara ulaşımı engellenememektedir. Bunun neticesinde var olan doğal kaynak suları da tehlike altına girmiş ve küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi, iklimlerin değişimi gibi nedenlerle atık suyun geri kazandırılması oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir.

Artan su ihtiyacı nedeniyle oluşan doğal sonuç olarak atık suyun geri kazanılması amacıyla insanlar bilinçlendirilmeli ve sanayi tesisi ve diğer atık üretimi olan tesis ve yaşam alanlarına arıtma tesisi hakkında bilgi sağlanmalı, konu hakkında yapılabilecekler konusunda yol gösterilmelidir. Atık suyun kaynağına göre farklı atık su arıtma tesisi sistemleri tercih edilmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak kararnameleri ile arıtma tesisi hakkında bilgi kesin ve net bir çizgide belirlenmiş, gereken arıtma tesisinin kurulmasının gerekliliği dışında, tesisten çıkan suyun düzenli aralıklarla kontrolü de yasal düzenlemeye bağlanmıştır.

Yasal düzenlemeler ve suyun geri kazanımına olan zorunlu ihtiyaç neticesinde kurulması gerekliliği olan arıtma tesisi hakkında bilgi vermek gerekirse, çıkan atık suya göre birkaç tesis seçeneğinden bahsedebiliriz:

– Fiziksel arıtma tesisleri genel olarak sudaki yüzer haldeki ya da çökebilen özellikteki maddelerin sudan ayıklanması amacıyla kurulur.

– Biyolojik arıtma tesisleri atık suyun doğaya karışmadan önce dezenfekte edilerek barındırdığı bakterilerden ve virüslerden arındırılması amacıyla kurulur.

– Kimyasal arıtma tesisleri atık suya belli kimyasal malzemeler eklenerek suda asılı halde olan ya da çözülmüş olan katı maddelerin çökelmesini sağlayarak sudan uzaklaştırılması işlevine hizmet eder. Öncelikle su uygun Ph derecesine getirilir, kimyasal malzemeler ilave edilir, çökeltilen maddeler sudan uzaklaştırılır.

– Bu arıtma sistemlerinden bazen biri bazen hepsi birden kullanılabilir. Atık suyun ihtiva ettiği zararlı madde ya da kalıntılara göre ya da atık suyun geri kazandırılarak kullanacağı hizmete göre seçenek belirlenir.

Arıtma tesisi hakkında bilgi ve detaylar için irtibat numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir