Arıtma Tesisi Fiyatları

Arıtma tesisi fiyatları çeşitli faktörlere göre değişir. Fiyatlarda arıtma tesisinin büyüklüğü ve kapasitesi ile kirli suyun arıtılma derecesi rol oynar. Düşük kapasiteli, daha az atık suyun çıktığı yerlerde kurulan atık su arıtma tesisleri daha küçük olur, dolayısıyla fiyatı da o derece düşük olur. Daha büyük yerleşim yerleri veya tesislerden çıkan çok miktarda suyu arıtmak için ise daha gelişmiş, büyük ve yüksek kapasitede arıtma tesisine ihtiyaç duyulur. Bu durumda arıtma tesisi fiyatları doğal olarak artar.

Atık su arıtma tesislerinde atık sular kirletici maddelerden arındırılarak kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmı veya tamamı yeniden kazandırılarak yeniden kullanılabilir veya en azından doğaya boşaltıldığında çevreye zarar vermeyecek bir hale getirilir. İşte suyun bu şekilde arıtılma derecesi, arıtma tesisi fiyatlarını değiştiren diğer bir faktördür. Ne derecede saflıkta su elde edilmesi amaçlanıyorsa, o derece kapsamlı bir arıtma tesisine ihtiyaç duyulur. Teknik olarak, kirli su istenirse içilebilecek derecede arıtılabilir. Ancak bu durumda, atık suların son derece gelişmiş arıtma sistemlerinde pek çok aşamadan geçmesi gerekir. Bütün bu arıtma işlemlerinin yanında, suya gerekli minerallerin ilave edilmesi de gerekir. Bu durumda hem arıtma tesisi fiyatları artar, hem de işletme maliyeti artar.

Deniz suyundan içme suyu elde etmek maksadıyla inşa edilen arıtma tesisleri de oldukça pahalı yatırımlardır. Deniz suyu içilebilecek hale gelinceye kadar pek çok işlemden geçer. Bu işlemlerin yapılabileceği arıtma tesisi oldukça kapsamlı, dolayısıyla pahalıdır.

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardaki üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların geri kazanılması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulan atık su arıtma tesisi fiyatları da genellikle yüksek olur. Bu tür arıtma tesisleri her üretim sektöründe ortaya çıkan atık sular farklı özelliklere sahip olduğundan, sektör ve atık su karakterine göre özel olarak planlanmaktadır. Fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemlerine ilave olarak kimyasal su arıtma yöntemlerinin de kullanılması gerekli olan endüstriyel atık su arıtma tesisleri atık suyun pek çok işlemden geçirilmesi ihtiyacından dolayı daha yüksek maliyetlidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir