Arıtma Tesisi Fiyatları

Bugün pek çok sitenin veya sanayi kuruluşunun bir köşesinde bir su arıtma tesisi görmek hiç de garip karşılanmayan bir durumdur. Siteler, tatil köyleri, büyük oteller, sanayi tesisleri bu konuya yatırım yapmakta, kaynak harcamaktadır. Bu ekonomi devrinde bireyler ve yöneticiler tabii ki arıtma tesisi fiyatları ve maliyeti ile kazanımlarını karşılaştırmakta ve neticede bu tesisleri edindiklerine göre, mutlaka belli avantajlarını görmektedirler.

Gerçekten de su, önemi gittikçe daha fazla artan stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Dünyamızda tatlı su kaynakları hızla azalmakta, buna karşılık nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi nedeniyle su kullanımı hızla artmaktadır. Bunun sonucu olarak, elde mevcut suyu iyi kullanmak elzem hale gelmiştir. Bir yandan suyu tasarruflu olarak kullanmak gerekirken, öte yandan kullanılan suyun geri kazanımı ve tekrar kullanılması ihtiyacı gittikçe artmaktadır.

Kullandığınız suyun faturalarına baktığınızda, su tüketimi karşılığında ödediğiniz tutara yakın bir tutarı atık su için de ödemek durumunda olduğunuzu görürsünüz. Üstelik, tüketim miktarı arttıkça, hem suyun hem de atık suyun birim fiyatı katlanarak artmaktadır. Bu nedenle, kullanma suyunu kendilerinin üretmesi, kullandıkları suyu arıtarak tekrar kullanmaları site yönetimlerine, otel, tatil sitesi, sanayi kuruluşu vb. yöneticilerine daha kârlı gelmekte ve bu durum arıtma tesisi fiyatlarını ve maliyetini ikinci dereceye atmaktadır.

Arıtma tesisi fiyatları doğal olarak tesisin özelliğine, kapasite ve büyüklüğüne göre farklı farklıdır. Düşük maliyetli atık su arıtma sistemlerinin yanında, fiziksel, biyolojik ve kimyasal su arıtma yöntemlerinin tümünü uygulayabilen gelişmiş ve komplike atık su arıtma tesisleri de vardır.

Günümüzde atık su arıtma sistemlerini üreten, tesisleri inşa eden firma sayısı oldukça artmıştır. Bu konudaki tecrübe de oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. İletişim imkânları dünyayı küçültmüş, dünyanın bir köşesinde uygulanan başarılı bir yöntem süratle diğer ülkelerde de uygulanabilir hale gelmiştir. Rekabet ve ileri teknoloji uygulanması arıtma tesisi fiyatlarını aşağıya çekmiştir. Bu trend, artan su ve atık su maliyetini de dikkate alan bireyleri ve işletmecileri arıtma tesisi kurmak yönünde teşvik etmektedir. Gerçekten de uzun vadede arıtma tesisleri kendilerini kısa bir sürede amorti edebilmekte ve kâr sağlamaktadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir