Arıtma Tesisi Çeşitleri

Arıtma Tesisi Çeşitleri

Arıtma Tesisi Çeşitleri

İnsan kullanımıyla oluşan evsel ve endüstriyel olarak meydana gelen kirlenmiş suya atık su denir. Atık sular doğaya olduğu gibi bırakıldığında çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açar. Bu nedenle atık suları ya yeniden kullanım için arıtmak, ya da en azından doğaya vermeden önce zararlı maddelerden arındırmak gerekir. Bu arındırma işlemini yapan tesislere atık su arıtma tesisi denir.

Arıtma tesislerinin kapasiteleri ve işlevleri arıtılacak suyun miktarına ve atık suyun evsafına bağlı olarak farklı şekillerde olur. Başlıca arıtma tesisi çeşitleri şunlardır:

Evsel atık suların en az kirli olan duş, lavabo, küvet vs. den gelen ve nispeten daha az kirlenmiş kısmına gri su denir. Gri su, evsel atık suları içinde en büyük paya sahip olup, evsel atık suyun en az yarısı gri sudur. Gri suların tekrar kullanılmak üzere arıtılması için kullanılan tesislere gri su arıtma tesisleri denir.

Arıtma tesisi çeşitlerinden bir diğeri paket atık su arıtma tesisleridir. Bunlar, küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (köy, site, yazlık site, tatil köyü, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, dinlenme tesisi, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla kullanılan tesislerdir. Genellikle sacdan imal edilen ve tank şeklinde olan paket atık su arıtma sistemlerinin en yaygın olanı Ardışık Kesikli Aktif Çamur (SBR) sistemidir. Bu sistemlerde doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir. Atık su arıtma sistemlerinde arıtma işlevini yerine getiren bakteriler sayesinde atık suyun içindeki zararlı maddeler ayrıştırılır ve arıtılan su alıcı ortama deşarj edilir.

Arıtma tesisi çeşitlerinin daha büyük kapasiteli olanı kentsel atık su arıtma sistemleridir. Bu tesisler, köy, tatil köyü, site, vb. yerleşim birimlerinden ortaya çıkan atık suları arıtmak için kullanılır. Betonarme yapılar olarak inşa edilen bu arıtma tesisleri, biyolojik arıtma veya kimyasal arıtma olarak ayrı ayrı kurulur ya da hem biyolojik hem de kimyasal arıtmanın bir arada yapıldığı sistemler de mevcuttur.

Kimyasal ve endüstriyel atık su arıtma sistemleri, endüstriyel atık suların arıtılmasında kullanılır. Kimyasal arıtma, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin üzerlerine katılan kimyasal maddelerle reaksiyona girerek çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ve çözülmemiş, askıda kalan maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi prensibi ile çalışır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir