Arıtma Sistemleri Bakım ve Onarım

Arıtma Sistemleri Bakım ve Onarım

Arıtma Sistemleri Bakım ve Onarım

Endüstriyel, evsel ya da diğer herhangi bir kullanım ile kirlenmiş ya da taşıması gereken özelliklerin tamamını ya da bir bölümünü kaybetmiş olan atık suların deşarj edileceği ortamlara ulaşmadan temizlenmesi, arıtılması için atık su arıtma tesisleri kurulur. Atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi, kurulumu, arıtma sistemleri bakım ve onarım takipleri yasal düzenlemelerle kontrol altına alınmıştır.

Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan, atık su artıma tesislerinin insan sağlığını, doğal yaşamı etkilememesi, hiçbir güvenlik riski oluşturmaması gerekmektedir. Bu nedenle arıtma sistemleri bakım ve onarım işlemlerinin düzenli periyotlarla yapılması, sistemin doğru çalışır olması açısından önemlidir.

Arıtma sistemleri bakım ve onarım çalışması, ızgara atıklarının temizlenmesi, oluşan çamurun uzaklaştırılması, her türlü elektronik aksamın, pompa mekanizmalarının, otomasyon sistemlerinin bakımının yapılması, çevre üzerinde risk oluşturabilecek bir şekilde bozulmaya yüz tutan parça değişimleri gibi olabilecek her türlü yıpranma, aşınma ve bozulma risklerine karşı yapılır. Arıtma sistemleri bakım ve onarım esnasında hatalı kullanım sonucu oluşabilecek risklerin önüne geçebilmek adına, çalışan personele malzemelerle ilgili ve günlük yapılması gereken takiplerle ilgili de bilgi verilmesi gereklidir.

Arıtma tesisi içerisindeki beton ve metal parçalar, zaman içerisinde, korozyon adı verilen yıpranma ve aşınmalara uğrayabilir. Su içerisindeki erimiş haldeki oksijen, karbondioksit, suyun sıcaklığı, suda askıda bulunan katı maddeler, klor, sülfür gibi erimiş haldeki katı maddeler atık suların biriktiği, ya da geçtiği tüm hatlarda korozyon oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle düzenli olarak korozyon oluşum kontrolü yapılmadır. Gerektiği takdirde korozyon ihtimali olan yüzeyler pvc, epoksi gibi reçinelerle kaplanmalı ve kontrolleri sürekli olarak yapılmalıdır.

Difüzörlü havalandırma, atık su arıtım tesislerinde biyolojik ünitelerde kullanılan havalandırma sistemleridir. Bu sistemler çalışırken bazı bölgelerde havanın büyük kabarcıklar halinde yükseliyor olması demek, arızalı difüzörlü hava sistemi anlamına gelir. Bu şartlar altında hava sistemi acilen temizlenmeli, gerektiğinde yenilenmeli, havanın giriş kısmındaki filtreler kontrol edilmelidir.

Bir diğer önemli arıtma sistemleri bakım ve onarım gerektiren durum, aktif çamur ile yapılan işlemlerin kullanıldığı tesislerde görülür. Çamur kabarması, yüzmesi, köpüklenmesi gibi problemler sürekli olarak kontrol edilmelidir. Biyolojik aktivite ile açığa çıkan gaz oluşumu, koku ortaya çıkmasına neden olur. Düzenli kontrol, tesislerden dışarı gönderilen suyun daha sağlıklı olabilmesi için son derece önemlidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir