Geri Kazanım Sistemleri

Günümüzde doğal su kaynaklarının azalması ve su temini maliyetlerinin artmasından dolayı atıksuların geri kazanılarak yeniden kullanılması önem kazanmaya başlamıştır.

Atıksu arıtma tesisilerinden çıkan arıtılmış su, alıcı ortama deşarj edilmek yerine farklı ve ileri arıtma teknolojileri kullanılarak bu suyun İşletme içerisinde yeniden kullanımı mümkün olabilmektedir. Bu amaçla AKTİF ARITMA aşağıdaki işlemleri sırası ile gerçekleştirir.

  • Numune alma ve laboratuvar çalışmaları,
  • Proses seçimi ve alternatiflerin mukayesi edilmesi,
  • Planlama ve pilot tesis kurulumu,
  • Tasarım ve sistem kurulumu.

Tekstil endüstrisinin prosesine uygun atıksu arıtma tesisinin çıkışından alınan arıtılmış sular ileri arıtma sistemine gönderilmektedir. İleri arıtma amacıyla ozon jeneratörü, aktif karbon, elektro-koagülasyon, reverse osmosis sistemleri gibi prosesler kullanılmaktadır. Çıkış suyu fabrikaya ulaştırılır ve yeniden kullanılır. Tekstil endüstrisi geri kazanım sistemlerinde pilot tesisler uygulanarak kurulacak sistem denenmektedir. Kesin sonuç alındıktan sonra esas sistemin kurulmasına geçilmektedir.

Metal endüstrisinin birçok prosesinden atılan atıksular geri kazanılmaktadır. Fosfat, krom, nikel, bakır, siyanür, çinko v.b. ağır metalleri içeren atıksular özel bir sistemle metallerinden arındırılarak tekrar kullanıma verilebilmektedir. Bu amaçla firmamız sahip olduğu geniş bilgi birikimiyle gerekli incelemeleri yapmakta ve ihtiyacınız olan özel sistemi dizayn ederek sizlere sunmaktadır. Sözkonusu sistemler hem arıtılmış suyun geri kazanımını sağlarken hem de ağır metalleri sudan ayırarak arıtma işlemini de gerçekleştirmiş olmaktadır.

Geri kazanım oranları atıksuyun nitelik ve/veya niceliğine göre değişkenlik gösterebilir. Amaç tek başına en çok suyu geri kazanmak değil, ekonomik olarak en optimum su mikarını kazanmaktır.