Baca Gazı Arıtma

İşletmelerdeki atıkgaz oluşumu yanma ve proses olmak üzere iki farklı şekilde kaynaklanabilir.
1- Yanma bacalarından çıkan atıkgaz katı veya sıvı yakıt kullanımı neticesinde meydana gelir.
2- Proses bacası ise üretim aşamasında meydana çıkan gazlar için kullanılır.

Yanma ve proses bacalarından ortaya çıkan atık gazların havaya emisyonu TC Çevre Bakanlığı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda sınırlandırılmıştır. Gerek ortam içerisinde zehirleme özelliği gösteren gerekse emisyonu neticesinde hava kirliliğine yol açan gazlar için firmamız tarafından AKTIFPAK – GT Baca Gazı Arıtma Sistemi geliştirilmiştir.

AKTIFPAK – GT Baca Gazı Arıtma Sistemi pek çok sanayi sektöründe güvenle kullanılabilir. Atık gaz niteliğine göre çelik konstrüksiyon, polietilen veya polipropilen malzemeden imal edilebilmektedir. Basınç kaybı minimum olup, işletme maliyeti oldukça düşüktür.